Er mogen geen asielzoekers meer in die van buiten Europa komen, die uit veilige landen komen, die vluchten uit Oost-Europa, die vluchten voor de honger en/of politieke vervolging.
Een probaat middel om te controleren of je uitspraken en ideeen deugen, is om het woord vluchteling en asielzoeker en illegaal en migrant te vervangen door jood. Volgens Bolkestein mogen er geen joden uit veilige landen, zoals Oost-Europa, meer hiernaartoe komen. Iedereen weet dat joden altijd al vervolgd worden daar, maar zo niet een politicus. Geen joden van buiten Europa meer toelaten. De illegalen vervolgen en opjagen. Joden moeten maar opgevangen worden in de eigen regio. Het hoger beroep is afgeschaft voor joden. Het beleid ten aanzien van joden wordt aangescherpt.
Economische vluchtelingen worden verwijderd. Ook in de nabije toekomst zullen joden met een hoge bankrekening of met goud en diamanten op zak hier wel worden toegelaten. Dat zijn immers geen economische vluchtelingen? Tussen twee haakjes, dat beleid geldt nu ook voor immigranten, waarvandaan dan ook.
Verenigd Europa geldt niet meer voor joden. De buitengrenzen gaan dicht, maar de binnengrenzen ook. Europa gaat onderlinge afspraken maken over het aantal toe te laten joden. Joden krijgen slechts met veel moeite een woning en werk. Nederland is vol! Meer politie, meer marechaussees, meer cellen, meer vervolgingen, meer huiszoekingen, meer aanhoudingen, meer wegzendingen voor de arme joden dan. Vuil Nederland, vol vuile handen.