Hij schreef, lang voordat dit bon ton was, bevlogen beschouwingen over de migrantenervaring en de multiculturele samenleving, waarbij hij ook zijn eigen jeugd in Suriname en zijn ervaringen in Nederland inzette.

Behalve hartstochtelijk was hij ook kritisch in zijn verhalen: met het allochtone slachtofferschap had hij weinig op. Daarnaast maakte hij indrukwekkende interviews met schrijvers en denkers als Naipaul en Stuart Hall. Bij De Groene ontwikkelde hij, samen met Stephan Sanders, een nieuwe vorm van essayeren, waarbij het persoonlijke en analytische soepel hand in hand gaan.

Nadat Ramdas vanaf 1992 vooral voor NRC Handelsblad en de VPRO had gewerkt, keerde hij de laatste jaren terug bij De Groene, als gastcolumnist en essayist. Wij zullen zijn hartelijke en scherpzinnige persoonlijkheid en zijn eigenzinnige bijdragen hevig missen.

De redactie