Beide landen hebben een razendsnel groeiende economie en een architectuurtraditie in ontwikkeling. Hier liggen grote opgaven voor de toekomst en daarmee ook deels de toekomst van architectuur. Vertegenwoordigers van verschillende generaties architecten uit China en India laten van binnenuit hun licht schijnen op de ontwikkelingen in hun thuisland. Voor India zijn dat Charles Correa en Bimal Patel, voor China: Zhang Ke en Yung Ho Chang. Vanuit het Nederlandse perspectief delen twee sprekers hun ervaringen over hun werk in beide landen; Jacob van Rijs spreekt over projecten van MVRDV in India, David Gianotten van OMA over China.

Nu het in de Nederlandse bouwsector economisch minder goed gaat, richten Nederlandse architectenbureaus nog meer dan voorheen de pijlen op China. En hoewel de werkzaamheden in India nog marginaal zijn, proberen ook hier steeds meer Nederlandse architectenbureaus voet aan de grond te krijgen. Beide landen zijn door diverse Nederlandse ministeries een aantal jaar geleden tot focusland gebombardeerd. Er zijn onderling veel verschillen te benoemen, maar in beide gevallen buitelen de indrukwekkende cijfers over de opkomst van nieuwe steden en negatieve bijeffecten zoals slechte wooncondities, migratie en de groeiende kloof tussen arm en rijk over elkaar heen.

Vanuit Nederland en de rest van de wereld worden talloze culturele samenwerkingsverbanden met vooral China aangegaan. Al jaren richten we ons daarbij op het brengen van kennis, netwerken, gebouwen en producten. De verslaglegging blijft echter steken in een fascinatie voor de schaal, de snelheid en een groeiende afzetmarkt. We lijken niet tot nauwelijks in staat om onder woorden te brengen wat de aldaar opgedane ervaring en uitwisseling aan meerwaarde oplevert. China is inmiddels overal, maar een culturele impact of interactie ontbreekt nagenoeg volledig. Wordt onze aandacht voor China dan echt alleen gedreven door opportunisme? Hoe hebben Chinese en Indiase architecten de explosieve groei van steden in de afgelopen decennia ervaren en hoe hebben ze hierin als architect een rol gevonden? Wat is de rol van architectuur in beide landen? Waarom willen Nederlandse ontwerpbureaus daar een rol spelen? En zijn ze hierin ook succesvol?

De opening van Architectuur 2.0 zal worden verricht door Alexandra van Huffelen, wethouder van de gemeente Rotterdam. Rijksbouwmeester Frits van Dongen zal in het slot van het symposium zijn observaties met het publiek delen. Vooraanstaand wetenschapper Robbert Dijkgraaf levert een bijzondere bijdrage.

Waar en wanneer?
Vrijdag 11 november 2011
Aanvang: 09:30 (zaal open 09:00)
Locatie: de Doelen, Kleine Zaal (Schouwburgplein 50, Rotterdam)
Voertaal: Engels
Inschrijven via het online deelnameformulier

MVRDV, Future Towers is een ontwerp voor 3500 apartementen inclusief voorzieningen in Pune, India