De Groene Amsterdammer en Tegengeluid, de nieuwsbrief voor dwarsdenkers, zijn mediapartner van de Battle of Ideas.

Are greens the enemies of progress?

Nu we steeds langer, gezonder en welvarender leven, dringt de vraag zich op hoe lang vooruitgang stand kan houden. Groene denkers wijzen op de hoge kosten van vooruitgang. Zij zijn bezorgd dat de aarde ons verlangen naar meer, meer, meer niet kan dragen. Daarmee zetten ze echter wel een rem op de groei, menen hun critici. Duurzame ontwikkeling mag niet ten koste gaan van de vooruitgang. Neem bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, waar mensen eindelijk toegang krijgen tot welvaart. Is het de armsten van de wereld soms alleen toegestaan om ‘duurzame ontwikkeling’ door te maken, terwijl onze eigen rijkdom mede mogelijk werd gemaakt door steenkool, olie en gas? Is het, kortom, tijd voor een ander begrip van vooruitgang, of is de milieubeweging toe aan een herbezinning? Is vooruitgang eigenlijk reëel, of is het een mythe?

Met: Ted Nordhaus, voorzitter milieudenktank Breakthrough Institute; Tweede-Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks); publicist Frank Mulder (De Groene Amsterdammer); en journalist Brendan O’Neill (Spiked).

Het debat wordt gevoerd in het Engels. Meer informatie en aanmeldingen:debalie.nl