Oranjestad – Jammer en teleurstellend, veel meer kon conrector Anne Cameron er niet over zeggen. Ook dit jaar waren de examenresultaten van het Colegio Arubano weer aan de magere kant: zowel voor havo als voor vwo slaagde in het eerste tijdvak slechts een kleine zestig procent van de leerlingen. De grootste boosdoener is volgens velen de taal waarin de examens moeten worden gemaakt. Voor de meeste Arubanen is het Papiamento de moedertaal, maar in het onderwijs geldt het Nederlands nog steeds als officiële instructietaal. Schoolboeken komen uit Nederland, toetsen worden opgesteld in het Nederlands en de afsluitende havo- en vwo-examens zijn voor de meeste vakken precies dezelfde examens als in Nederland.

Is dat niet oneerlijk, vroeg docent Nederlands Arnoud Kuijpers zich af. Natuurlijk worden de Arubaanse leerlingen bij de examens enigszins tegemoetgekomen; zo krijgen ze extra tijd, mogen ze vertaalwoordenboeken gebruiken en zijn er ook examens die lokaal worden gemaakt. Maar, stelt Kuijpers, al met al is het duidelijk dat veel leerlingen niet kunnen laten zien wat ze echt waard zijn, omdat het Nederlands een te groot obstakel is. In een column in het dagblad Amigoe Aruba vroeg hij zich af of het niet eens tijd werd om dit probleem op de politieke agenda te zetten. Wat moest men in het Arubaanse onderwijs nog met een dode taal als het Nederlands?

Dat stuk van de Nederlandse leraar riep kritische reacties op. Wie denkt die Kuijpers dat hij is? Hij is nauwelijks een jaar op Aruba! En: een probleem aankaarten kunnen we allemaal, maar heeft die man ook een oplossing? Dat was een goede vraag, waarop het antwoord niet zo simpel is. Wil Aruba het Nederlandse onderwijssysteem behouden om zo de erkenning van de lokale diploma’s en de doorstroming naar vervolgopleidingen in Nederland te garanderen? Of is het een idee over te stappen naar een model met Engels als voertaal? En wat moet de rol van het Papiamento zijn?

Binnen enkele dagen had Kuijpers een gesprek met minister Lampe van Onderwijs. Die luisterde aandachtig naar het bekende verhaal en moest bekennen dat hij ook de oplossing niet wist. Een commissie, dat leek hem wel wat. Wou Kuijpers daar geen deel van uitmaken? Op Colegio Arubano houdt conrector Cameron de moed erin. De leerlingen die de herkansing niet haalden moeten gewoon het komend schooljaar aan de bak. En tegen de examentijd is de commissie van minister Lampe wellicht ook klaar met haar rapport.