Asiel aanvragen mag, maar niet in Oostenrijk

Wenen – ‘Als u mij terugstuurt, levert u me uit aan die mensen aan wie ik net wist te ontkomen.’

Bruno Kreisky, de charismatische oud-kanselier die door veel Oostenrijkers nog steeds wordt vereerd, ontvluchtte vanwege zijn joodse achtergrond in 1938 Oostenrijk en verzocht de Deense autoriteiten hem niet terug te sturen, maar door te laten reizen naar Zweden. Tegenstanders van de huidige regering citeren de spreuk graag, om te protesteren tegen het asielbeleid van het Oostenrijkse kabinet. Dat besloot vorige week dat tussen nu en 2019 niet meer dan 127.500 vluchtelingen asiel mogen krijgen. Dit getal is niet willekeurig gekozen, maar komt overeen met anderhalf procent van de Oostenrijkse bevolking. Het totaal aantal op te nemen asielzoekers wordt met gevoel voor precisie verdeeld over de verschillende jaren: in 2016 mogen het er niet meer dan 37.500 zijn.

De coalitie van de burgerlijk-conservatieve övp en de socialistische spö kwam niet makkelijk tot het besluit, en legt het ook verschillend uit. De övp spreekt van een ‘bovengrens’ aan het aantal vluchtelingen dat asiel krijgt, terwijl de spö het heeft over een ‘richtgetal’. Kanselier Werner Faymann (spö) spreekt dan ook verzoenend van ‘een richtgetal met een absoluut karakter’. In alle gevallen is de vraag wat er met asielaanvraag 37.501 gebeurt, die al in juni wordt verwacht. Faymann stelt dat ook die vluchteling asiel kan aanvragen, ‘maar niet in Oostenrijk’. Deze persoon zou naar een opvangcentrum aan de buitengrens van de Europese Unie gebracht kunnen worden en van daaruit, ‘met andere vluchtelingen, verdeeld worden over diverse EU-landen’.

Minister van Financiën Hans Jörg Schelling (övp) berekende in de Tiroler Tageszeitung wat de vluchtelingenstroom Oostenrijk kost: elfduizend euro per persoon per jaar. De negentigduizend vluchtelingen die in 2015 asiel aanvroegen zorgden voor een kostenpost van een miljard euro. ‘Dat kunnen we niet jaar in, jaar uit opbrengen.’

Daarnaast zullen volgens Schelling van hen hooguit 45.000 vluchtelingen op termijn terugkeren naar hun thuisland en waarschijnlijk ‘niet meer dan vijfduizend van de overigen een betaalde baan vinden’.

De minister van Binnenlandse Zaken, Johanna Mikl-Leitner (övp), toonde zich afgelopen maandag in Amsterdam vastberaden om de invoering van het beleid door te zetten. ‘De bovengrens blijft gehandhaafd.’ Ze is er vast van overtuigd dat wie vluchtelingen wil opnemen en integreren een bovengrens moet hanteren, want de budgetten kennen ook een grens: ‘Niemand wordt er beter van als we vluchtelingen opnemen en ze vervolgens dakloos moeten laten worden.’