Astrologie 1

Het prikkelend gehalte van De Groene lijdt af en toe onder een onzorgvuldige keuze van artikelen. Zoals dat van Rob Nanninga, De sterren zwijgen (De Groene van 17 mei). Het belangrijkste bewijs dat Nanninga levert is dat er astrologen zijn te vinden die zo weinig van serieuze onderzoeksmethoden weten dat ze bereid zijn aan zo'n knullig onderzoek mee te werken. Nanninga negeert alle onderzoek dat erop wijst dat de sterren misschien wel spreken.

Uit eigen ervaring weet ik dat door ervaren en gewetensvolle astrologen concrete resultaten worden geboekt. Niet te negeren resultaten werden in een bepaald geval door een onderzoeker nota bena aan helderziendheid geweten. Een mogelijke weg naar verder onderzoek wordt gewezen door J. J. F. van Rooij in Astrologie op de weegschaal, waarin hij toenadering bepleit tussen astrologie en psychologie.
Volendam, P.J. LOUTER, astroloog