Uit eigen ervaring weet ik dat door ervaren en gewetensvolle astrologen concrete resultaten worden geboekt. Niet te negeren resultaten werden in een bepaald geval door een onderzoeker nota bena aan helderziendheid geweten. Een mogelijke weg naar verder onderzoek wordt gewezen door J. J. F. van Rooij in Astrologie op de weegschaal, waarin hij toenadering bepleit tussen astrologie en psychologie.
Volendam, P.J. LOUTER, astroloog