In De sterren zwijgen geeft Nanninga aan dat mensen zich al gauw herkennen in algemene karakterbeschrijvingen. Dit maakt duidelijk dat mensen over het algemeen over een matige zelfkennis beschikken. Dat is dan ook de werkelijke reden dat dit soort ‘onderzoeken’ vaak mislukken. Nanninga refereert aan een onderzoek van Geoffrey Dean, die een aantal mensen een psychologische test liet doen waarmee zij in een glijdende schaal van introvert naar extrovert werden ingedeeld. Toen ik dit onderzoek doornam, was ik in eerste instantie onder de indruk, maar toen ik de test bekeek die de grondslag was van dit onderzoek, verbaasde ik mij. Er stonden vragen in die zo afhankelijk waren van leeftijd en van de situatie op het moment, dat ik mij afvroeg wat deze test nu eigenlijk toetste. Dat is nu juist het grote verschil met de horoscoop: die geeft een overzicht van het totaal van karaktertrekken en omvat veel meer dan veel psychologische systemen. Je gaat dus de astrologie toetsen met een systeem dat tot een geheel andere wetenschappelijke discipline behoort en bovendien slechts een beperkt beeld geeft.
Nanninga gebruikt ook ‘het tweelingprobleem’ als argument tegen de astrologie. Het gegeven ligt er dat de horoscopen van tweelingen vaak sterk gelijk zijn terwijl karakter en levensloop verschillen. Hier is echter astrologisch en psychologisch wel degelijk een verklaring voor. De rol van kinderen binnen een gezin wordt bepaald door de mensen om hen heen. Dit is ook bij tweelingen het geval. Het is echter wel mogelijk uit de horoscoop te halen welke rol elk kind van de tweeling op zich zal nemen.
Astrologie geeft een beeld van de subjectieve beleving van mensen van zichzelf. Daarmee is astrologie moeilijk toetsbaar en meetbaar, net als de psychologie overigens.
Arnhem, LEA MANDERS, astrologe, lid NGPA