1. (4) Uitzicht met zandkorrel. Wislawa Szymborska. Meulenhoff, 325,- 5. (-) Mijn kind. Jessica Durlacher (red.). Prometheus, 319,90 6. (-) Pro Domo. S. Rodrigues de Miranda. Arbeiderspers, geb. 336,90 7. (-) American Pastoral. Philip Roth. Houghton Mifflin, geb. 349,95 8. (-) De liefde, natuurlijk. Carlos Drummond de Andrade. Arbeiderspers, 349,90 9. (2) Het geheim. Anna Enquist. Arbeiderspers, geb. 345,-, pap. 334,90 10.(-) Angela’s Ashes. Frank McCourt. Simon & Schuster, 323,95 athenaeum selctie De façades van Sint-Petersburg Jean Paul Hinrichs (red.) Het Oog in ‘t Zeil Stedenreeks 5 Bas Lubberhuizen, 337,50 Sinds de val van de Muur en Glasnost spreken we weer van Sint-Petersburg als de bron van de grootse Russische literatuur. In deze bundel wordt de wisselwerking tussen stad en literatuur benadrukt in bijdragen van een aantal Groten, aangevuld met persoonlijke herinneringen van Nederlandse Slavisten. Met veel bijzondere illustraties.