1. (5) De zwarte met het witte hart. Arthur Japin. Arbeiderspers, Ÿ 39,90 5. (10) Zwanen schieten. Hella Haasse. Querido, Ÿ 29,90 6. (-) Play with Your Food. Joost Elffers. De Harmonie, Ÿ 34,90 7. (9) Underworld. Don DeLillo. Scribner, Ÿ 54,75 8. (-) Met het gezicht naar ons toe. Ronit Matalon. Ambo, Ÿ 39,90 9. (-) Lange Berta, een hemelse liefdesgeschiedenis. Cuca Canals. Wereldbibliotheek, Ÿ 29,50 10. (re) Handboek van de inquisiteurs. Antonio Lobo Antunes. Ambo, Ÿ 39,90 Van het Friese land en het Friese leven. Obe Postma. Meulenhoff, Ÿ 39,90 Obe Postma (1868-1963) was boerenzoon, leraar wiskunde, filosoof en dichter. Deze tweetalige bundel biedt een prachtige keuze uit zijn werk. ‘Hjerst// It wie in stille snein, wat tjuster en wat wiet;/ Fan ’t beamte, yn hjerstgiel blêd, toel sêft de rein oer ’t paad./ Wer thuis by smoute hurd seach 'k ut nei grize loft/ It wetter song, en harkjend waard 'k nei Fryslân laat.