Auschwitz

Max Arian schrijft in De Groene van 1 februari (‘Bommen op Auschwitz’) dat ik er een voorstander van zou zijn geweest Arafat voor de Auschwitz-herdenking in Polen uit te nodigen. Niets is minder waar. Met Arafat onderhandelen in het kader van het vredesproces is een ding, zijn ongepaste aanwezigheid bij een andere gelegenheid staat daar volledig los van. Het was slechts een van de vele dwaalwegen die de organisatoren van deze belangrijke gebeurtenis bewandelden. Ik verschil daarover ernstig van mening met de heer Arian. Wat mij betreft ware het beter geweest wanneer de uitnodiging ongedaan was gemaakt, en ook andere fouten tijdig waren rechtgezet.
Den Haag, M. N. BAVLY, Israelisch ambassadeur