Canberra - Het bezoek was al weer voorbij voordat iemand de woorden ‘Amerikaanse legerbasis’ kon uitspreken, maar Barack Obama’s tweedaagse Australië-tour afgelopen week liet Canberra met een brede glimlach achter. De Amerikaanse president had verzekerd een trouwe bondgenoot te zijn en er zouden 2500 Amerikaanse mariniers komen in het Noord-Australische Darwin.
Maar Air Force One had het Australische luchtruim nog maar net verlaten of commentatoren fulmineerden al over die interpretatie. Terwijl de hele wereld weet dat dit gewoon een Amerikaanse legerbasis is om China in bedwang te houden, heeft de regering het over ‘gezamenlijke oefeningen’, schreef een oud-diplomaat op nieuwsblog Crikey.
Deze aankondiging was niet het enige heikele punt inzake Australisch-Amerikaanse militaire samenwerking. De afgelopen maanden was er in Australië een aanzwellende publieke discussie over de militaire rol in Afghanistan. Terwijl de Nederlandse politiek zich blind staart op de vraag of iedereen in Kunduz ‘die pet wel past’, zijn de Australische troepen nog altijd gelegerd in Uruzgan, waar ze trainingen verzorgen voor het Afghaanse nationale leger en de Afghaanse politie. Daarbij zijn tot nu toe 32 Australische soldaten omgekomen en 209 gewond geraakt. En dit jaar meer dan ooit tevoren.
Extra pijnlijk is dat het geregeld Afghaanse rekruten zijn die het vuur openen op hun ‘trainers’, wat de moraal van de Australische troepen tot een dieptepunt heeft doen dalen. ‘Iedere Afghaanse officier kan een machinegeweer pakken en ze opzettelijk proberen te doden’, schreef een correspondent voor The Canberra Times vanuit Afghanistan. ‘Dat roept de fundamentele vraag op of de huidige missie wel de juiste is en of er ooit iets kan worden bereikt.’
De Australische critici hebben daarop al lang een antwoord. De huidige missie draagt niet bij aan het tegengaan van terrorisme of de stabilisatie van Afghanistan, zeggen ze. Sterker nog, mede dankzij de Australische militairen in Uruzgan zitten lokale krijgsheren stevig in het zadel. Door dit soort steun aan de twijfelachtige vrienden van president Karzai ‘is het begrijpelijk dat de Afghanen de westerse militaire aanwezigheid meer zien als steun aan de regering-Karzai en zijn kliek dan aan de Afghaanse bevolking’, aldus een politicoloog in The Sydney Morning Herald.
Obama heeft weinig twijfel te horen gekregen over de Australische aanwezigheid in Afghanistan en de Australische regering herhaalde de missie te zullen voortzetten tot de geplande terugtrekking in 2014. Maar zodra in Afghanistan de 33ste Australische dode valt, zal Barack Obama er niet zijn om de huidige kritiek te doen verstommen dat de trainingsmissie niet de juiste is voor de toekomst van Afghanistan en de Australische militairen.