Ik heb de film Avatar nu twee keer gezien, de tweede keer op een scherm half zo groot als de eerste keer en dat was geen vooruitgang. Bovendien begonnen de speciale 3D-brillen kuren te vertonen. Beide keren zat ik wel met een groot gevoel van opwinding op mijn bioscoopstoel. Het is een klassieke Goed-versus-Kwaad-film, en heel erg Amerikaans, hoewel het zich allemaal afspeelt op de maan Pandora. Er zit een kolonel in die de helft van de tijd praat in Bush-quotes. Dat is grappig en na een tijdje besef je dat hij er vreselijk aan zal gaan. Goed en kwaad schreef ik, maar het is eerder imperialisme versus leven met de natuur. De kolonel vernietigt de Hometree van het volk de Na'vi, omdat uitgerekend onder die gigantische boom zich de hoofdader bevindt van het mineraal unobtanium, dat zeer kostbaar is. Het omvallen van de boom is een van de hoogtepunten van de film en tevens het begin van de zege die de Na'vi behalen op de mensen. Een zege die tot stand komt met behulp van bomen, zaadjes, vliegdieren en monsterlijke landdieren. Ja, ik schrijf het allemaal maar zo begrijpelijk mogelijk op, het kan ook veel ingewikkelder en intellectueler, zoals blijkt uit een enorm artikel van Willem-Jan Otten in Trouw van 23 januari, waarin hij alles wat er in de film plaatsgrijpt verbindt aan de Metamorfosen van Ovidius en afbeeldingen van ‘oceanische diertjes van de zeventiende-eeuwse geleerde Rumphius, die Cameron ongetwijfeld niet kent’. James Cameron is de regisseur van de film.
Waarom schrijf ik hier nu over een film? Omdat ik maar wil zeggen dat we goed moeten zorgen voor de boom in onze tuin. Niet zomaar omzagen, en áls je hem omzaagt, betuig hem dan na het vellen eer; bedank hem voor de jarenlange schaduw die hij geleverd heeft. Zo ook voor onze dieren: niet zomaar doodmaken of afdanken of opeten, nee: altijd eer betuigen, danken, ze duidelijk maken dat ze opgaan in Aywa, de moedergodin die staat voor de eeuwigdurende kringloop van de natuur. Zo simpel is het. Vergeet Ovidius en Rumphius, laat onverkrijgium in de grond.