Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali gaat door met filmen. De reeds aangekondigde film Submission II is niet haar laatste script. In een interview in het kerstnummer van De Groene Amsterdammer zegt de VVD-parlementariër dat ze na Submission II, waarin ze naar analogie van de eerste film (homoseksuele) mannen vragen aan god laat stellen, nog een derde film in deze reeks gaat maken. “In deel III zal God zelf gaan antwoorden op hun vragen. Dat wordt het moeilijkste deel. Want wie zal Allah kunnen spelen?”, aldus Hirsi Ali. In het vraaggesprek met De Groene Amsterdammer waarschuwt Hirsi Ali dat een voortgezet Kamerlidmaatschap komend jaar afhankelijk zal zijn van de VVD. “Vlak voor de verkiezingen van 2007 maak ik de balans op, en leg aan de VVD voor of er ruimte blijft, zoals nu. Is dat zo, dan teken ik graag voor een nieuwe periode in de Kamer. Ik ben nog lang niet klaar met mijn onderwerp”. Een post in het kabinet sluit ze overigens uit. “Ik ben geen bestuurder en ik ambieer geen ministerspost. Ik hou van het intellectuele werk”, zegt het Kamerlid. Mocht fractievoorzitter Van Aartsen alsnog voormalig partijleider Wiegel naar voren schuiven als potentieel premier namens de VVD, dan acht ze het denkbaar dat ze stopt. “Als hij zegt: ‘Over my dead body’, dan is het klaar. Maar de VVD is meer dan Wiegel. Er is een heel andere stroming, van de Bolkesteinen. Dat is mijn stroming”, aldus Hirsi Ali. In het vraaggesprek keert de VVD’er zich tegen het huidige parlementaire bestel in Nederland. “Waar ik erg van baal, is de verkokering. Hierdoor zijn wij als parlement een onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. Elke partij wil zoveel mogelijk het verschil met de andere partij uitvergroten, en dat komt de samenwerking niet ten goede”, betoogt Hirsi Ali in De Groene Amsterdammer. Het kerstnummer van De Groene Amsterdammer verschijnt woensdag 14 december en ligt donderdag 15 december in de kiosk en betere boekhandel.