«Om Bach te begrijpen moet je christelijk zijn. Deze bewering staat haaks op de concertpraktijk. Misschien ligt de zaak héél anders. Misschien heeft Bach zijn oeuvre niet aan God te danken, maar dankt God zijn bestaansrecht aan Bach. Puur literair gezien is zo’n bijbelfragment als Mattheüs 26-27 een brokkelig geformuleerde vertelling (‹En toen Hij terugkwam vond Hij hen slapend en hun ogen waren vol slaap›), die uiteindelijk door Bach zo veredeld is, dat wij deze bladzijden niet meer kunnen lezen zonder dat in ons achterhoofd de violen en violoncelli zoemen.»