In 1977 werden ‘The Voyager Golden Records’ de ruimte ingestuurd. De LP’s bevatten geluid en beeldmateriaal waarmee de rijkdom van de aardse cultuur overgeleverd werd aan ‘welke vorm van buitenaards leven dan ook’. Hoe zal men in de toekomst terug kijken op ons heden? Wat blijft eigenlijk bewaard voor volgende generaties? En in hoeverre speelt het verleden een rol in de huidige tijd? Het zijn vragen over het ontstaan en de maakbaarheid van geschiedenis. In de expositie ‘Back to the Future’ staat de onderzoekende kunstenaar centraal, die vanuit een eigen fascinatie de geschiedenis interpreteert en daarmee zinspeelt op een mogelijke toekomst of gepasseerd verleden.

Voor ‘Back to the Future’ maakt Leonid Tsvetkov een site specific installatie in de werfkelder van CBKU over de vergankelijkheid van herinneringen. Michael Johansson vereeuwigt met Engine Bought Seperately alledaagse gebruiksvoorwerpen, maar presenteert ze in een niet functionele staat. De Homo Stupidus Stupidus van Maarten Vanden Eynde is een menselijk skelet dat uit elkaar is gehaald en vervolgens op een verkeerde manier in elkaar gezet; een nieuwe soort is plots geboren. Kristina Benjocki geeft het vergankelijke een eeuwigheidswaarde in haar werk Untitled Monuments. En de video-installatie Hyperborea van Anton Ginzburg is te zien: Een poëtisch en beeldend verhaal van de ontdekkingsreis naar de mytische locatie Hyperborea. Aan de hand van literaire verhandelingen, krantenartikelen en beschrijvingen uit de mythologie ondernam Ginzburg een zoektocht naar deze mythische regio, die ooit door Herodotus werd omschreven als het land van de Gouden Eeuw, een plek van pure gelukzaligheid met eeuwig zonlicht en immer durende lente. Hyperborea is onderdeel van Ginzburgs omvangrijke installatie met multimediaal werk At the Back of the North Wind, die onlangs te zien was op de Biënnale van Venetië.
Andere deelnemende kunstenaars en ontwerpers aan ‘Back to the Future’ zijn Louis De Cordier, Pascal Rostain en Bruno Mouron, Fleur Thio, Toine Klaassen, Frank Koolen en Edhv.

(Persbericht)

Beeld: Maarten Vanden Eynde, Homo Stupidus Stupidus
(Courtesy Maarten Vanden Eynde, Brussel)