Waarover zou het nu precies gaan tijdens die ultrageheime gesprekken die Beatrix sinds twee jaar blijkt te voeren op paleis Huis ten Bosch? De Volkskrant onthulde zaterdag 6 oktober jongstleden het bestaan van deze monarchale verdedigingslinie. De gesprekken zijn bedoeld als «verkennende bespiegelingen over de bedreigingen die op de monarchie afkomen en wijken duidelijk af van de reguliere gesprekken die de koningin voert met vertegenwoordigers van de samenleving». Tot de geconsulteerde onderdanen behoren onder anderen voorzitter Smaling van PCM Uitgevers, adjunct-hoofdredacteur Kees Lunshof van De Telegraaf en hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier. Een anonieme hofdignitaris verklapte dat de paleisgesprekken reeds «belangrijke accentverschuivingen» hebben aangebracht in de wijze waarop Beatrix haar ambt vervult.

Het initiatief lijkt op een kruising tussen de Bilderberg-conferenties die Beatrix al voor haar troonbestijging bezocht en de Oude Loo-conferenties van Juliana en Wilhelmina in de jaren vijftig. Ook die denktanks vielen altijd op door het ultrageheime karakter en staan beide heden volop in de belangstelling. In zijn onlangs verschenen boek Kapitalet-se beschrijft de Zweedse journalist Mikael Nyberg de geschiedenis van de Bilderberg-groep, die in mei 1954 voor het eerst bijeenkwam in hotel de Bilderberg in Oosterbeek. Tot aan het Lockheed-schandaal werden de sessies geleid door prins Bernhard, die zijn dochter al op jonge leeftijd in de groep introduceerde. De eerste Bilderberg-conferentie werd gefinancierd door Unilever en de CIA. De laatste editie van het treffen, afgelopen mei in het Zweedse Stenungsund, was volgens de Zweedse krant de Dagens Nyheter gefinancierd door de schatrijke familie Wallenberg. De Dagens Nyheter onthulde dat de trouwe Bilderberg-klant Henry Kissinger in 1973 niet welkom was tijdens het Bilderberg-treffen dat jaar in Zweden. Eerder had de Zweedse premier Olof Palme felle kritiek geuit op de Amerikaanse bombardementen in Vietnam, die hij vergeleek met de oorlogsmisdaden van nazi-Duitsland. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Krister Wickman gaf Kissinger te verstaan dat hij beter weg kon blijven. Volgens de Dagens Nyheter was prins Bernhard daar zo verbolgen over dat hij dreigde de gehele conferentie niet te laten doorgaan.

Ook de Oude Loo-conferenties van Juliana en Wilhelmina zijn weer onderwerp van discussie. Op 25 oktober aanstaande zal in Felix Meritis in Amsterdam een symposium worden gehouden aangaande de rehabilitatie van Greet Hofmans, die een van de belangrijkste deelnemers was aan deze al even geheime bijeenkomsten. Initiatiefnemer is de Bredase historicus Lambert Giebels, die over de Oude Loo-bijeenkomsten schreef in zijn biografie van oud-premier Beel. De conferenties werden indertijd verboden door de regering, omdat ze een oncontroleerbare invloed zouden uitoefenen op Juliana. Volgens Giebels was die zorg niet terecht en vandaar dat hij nu pleit voor rehabilitatie. Eigenlijk had Giebels het symposium willen beleggen op de gewijde grond van ‘t Oude Loo zelf, maar daar stak Beatrix een stokje voor.