Ze hebben hier criminele politici aan het werk en ze hebben hier Miss World laten opgroeien: de Turken kloppen niet meer aan de poort, maar zijn allang binnen. En de vraag is: wie is het best geïntegreerd, beauty of beast? Volgens een landelijk rechercheteam hebben sommige Nederlandse politici van Turkse herkomst nauw contact met de maffia uit hun moederland. Het zijn er niet veel, maar het deugt natuurlijk niet. Volksvertegenwoordigers moeten zich verre houden van de misdaad, georganiseerd of niet. En zeker de Turkse maffia is niet mals, lees het boek De maffia van Turkije van Yesilgöz en Bovenkerk uit 1998.

Toch is het verleidelijk om kanttekeningen te plaatsen bij de gerezen verontwaardiging. De ontdekking is oud nieuws, zoals uit bovengenoemd boek blijkt. Er is nooit serieus werk van gemaakt en daarover lijkt boosheid eerder op zijn plaats. En de onthulling komt op een strategisch moment naar buiten: dit weekend wordt door de Europese Unie in Kopenhagen gesproken over deelname van Turkije aan de EU. De huidige Nederlandse regering wil de Turken liever nog een tijdje op afstand houden. Dat zal ongetwijfeld met de aanstaande verkiezingen te maken hebben. Nu flirten met een land als Turkije zullen de kiezers die goed zijn voor de twintig zwevende zetels van de LPF niet waarderen. «Als het bijvoorbeeld over toetreding gaat van Turkije zal heel scherp gelet moeten worden op de vraag: was dit nou wel de bedoeling, geredeneerd vanuit de oude gedachte dat Europa ook een soort waardengemeenschap is?» zei minister van Binnenlandse Zaken Remkes onlangs.

Dan komt het natuurlijk wel handig uit als je ook nog een rapport op zak hebt waaruit blijkt dat het eigenlijk allemaal boeven zijn. Bovendien is misbruik van democratie voor onwettige doeleinden geen Turks trekje. Het onderzoek naar de bouwfraude toont aan dat de overheid jarenlang consequent tien procent te veel voor constructieopdrachten heeft betaald. Is het retorisch om te veronderstellen dat zulk grootscheeps bedrog niet kan met het omkopen van een paar ambtenaren, maar hoogstwaarschijnlijk medewerking van politici vereist?

Dan de beauty. Azra Akkin werd deze week tot Miss World benoemd. Na alle gelazer in Nigeria kwam de nieuwe Miss voorspelbaar uit een islamitisch land. Alleen, haar wieg stond in Twente en ze moest op Turkse spraakles om op de vraag: «Waar kom je vandaan?» niet «Alllemmellóóó» te antwoorden maar «Stanboel». Mooi hoor — haar verkiezing is hooguit pech voor degenen die ten koste van alles de Nederlandse migrantenvrouwen willen bevrijden, want daar staat er plots levend en wel eentje in badpak te beweren dat ze moslim is. Ze is ondertussen om wat voor reden dan ook niet voor haar geboorteland uitgekomen. Er was blijkbaar iets dat haar bond met haar achtergrond. Dat is een hard gelag voor de pleitbezorgers van het radicale en snelle inburgeren. Ze kan lezen, schrijven, ze eet spek, gaat ze toch terug naar zo’n apenland! Het illustreert de papieren werkelijkheid van het denken over integratie. Zelfs als je helemaal aangepast bent, zegt dat niets over je loyaliteit. Naar de letter gemeten zijn de misdadige politici dus veel beter geïntegreerd. Zij maken wél gebruik van het Nederlandse systeem en de mogelijkheden die dat hun biedt.