De politiek — verdomd — die doet er toe.

En mensen verdienen kansen — terecht.

En macht vraagt tegenmacht — ja, goed gezegd!

Politiek begint bij mensen… En hoe!

Iedereen recht op ’n fatsoenlijk bestaan.

Haal het beste uit jezelf naar boven.

Investeer in de mensen — wil ik geloven.

Vóór solidariteit — goed verstaan.

En samenleven vraagt een inspanning.

De maatschappij draait om arbeid — da’s wijs.

Geen samenhang zonder goed onderwijs.

Integratie moet! Ook mij een lief ding.

Ja, dit programma schept nu ware orde:

’t kan door iedereen ondertekend worden.