Leverde Eindeloos leven ook zo'n dramaprestatie op of zal de Vara het moeten doen met een penning van het Algemeen Ouderen Verbond? Want dat is het probleem bij dit soort projecten: bij een gekozen thema van maatschappelijk belang wordt drama gemaakt en het is moeilijk dan boven het niveau van maakwerk uit te komen. Misschien moet je ook niet verwachten dat het kunst oplevert en moet je tevreden zijn met ambachtelijkheid. Aan die laatste eis is voldaan. De Vara hoeft zich niet te schamen. Maar getroffen of geroerd was ik niet. Terwijl de kracht van fictie kan zijn dat ze ons meer openbaart over de medemens en onszelf dan registratie van de ‘werkelijkheid’ vermag.
Misschien begint het probleem met een redactioneel ‘programma’ waarvan het geraamte door de spelen kiert: niet over de oude mens als passief slachtoffer maar als krachtige handelende persoonlijkheid; de oude mens als individu zoals die wel degelijk schuilt achter de gelijkschakelende permanentjes, brillen en kreukvrije bloemetjesjurken. De vier spelen zijn alle in die zin ‘emanciperend’. Opstand in het bejaardenhuis; ontvoering van adoptief-kleinzoon uit tehuis; stijlvolle gekozen dood van stel voordat de kanker de ontluistering inzet; buitenechtelijke liefde en seks tegen sociale controle in. Kracht en moed, kortom. Daar valt iets voor te zeggen. Deels omdat verworpenen der aarde aanmoediging verdienen, deels omdat wat er aan bejaardenpower aanwezig is, wordt onderschat of belachelijk gemaakt. Bovendien zal de mondigheid van ouderen toenemen doordat een generatie met een grote muil bejaard wordt. Maar het heeft ook iets braafs en in zekere zin contra-produktiefs. Opstand in en van een tehuis krijgt iets van carnaval: de zot mag even zeggen dat clerus en rijke niet deugen. En in het filmisch interessantste produkt, Eva (Yoka Baretti’s fraaie come-back) wordt de demente echtgenote van de (daardoor?) overspelige man zo karikaturaal neergezet dat ik te meer besefte hoe moeilijk het is drama beter te doen zijn dan documentaire: Vergeten van Ireen van Ditshuysen.