Aan deze discussie, gericht op meningsvorming namen deel:
Sean Langan (journalist/cineast voor onder meer BBC en Channel 4).
Tom Kleijn (redacteur NOVA, Emmy-winnaar).
Joeri Boom (redacteur De Groene Amsterdammer).
Vik Franke (filmmaker)
Overste Nico van der Zee (hoofd voorlichting Koninklijke Landmacht)

Met dank aan: