Dit heeft te maken met verschillende belastingtarieven voor online en offline publicaties. Tijdschriften vallen onder het 6% btw-tarief, terwijl online diensten sinds juni 2012 vallen onder het tarief van 19%. Hierdoor moeten we voor uw digitale editie van De Groene Amsterdammer een ander btw-tarief rekenen dan voor het papieren blad. Wij hebben tot nu toe 6% gehanteerd voor de digitale edities en zullen met terugwerkende kracht - en uiteraard voor eigen rekening - het 19%-tarief verrekenen met de fiscus.

Per 1 oktober zijn we echter genoodzaakt om de prijs van uw webabonnement te verhogen van € 49,50 naar € 56,50 per jaar. Wij vinden dit erg vervelend maar hechten eraan te benadrukken dat uw webabonnement nog steeds een stuk voordeliger is dan de papieren editie.

In de hoop op uw begrip,

Met vriendelijke groet,

De Groene Amsterdammer

Teun Gautier
Uitgever