Berlijn − Komt het nu dan eindelijk toch nog goed met Berlijn? Zondag worden voor het eerst in de geschiedenis de verkiezingen van de Duitse hoofdstad herhaald. De chaos van de reguliere verkiezingen in september 2021 bleek zelfs voor Berlijnse begrippen zo groot dat de rechter ze ongeldig verklaarde en er nieuwe verkiezingen georganiseerd moesten worden.

De symboliek van deze herhalingsverkiezingen kan niet groter zijn: Berlijn staat al minstens sinds het begin van de benoeming tot hoofdstad van het herenigde Duitsland bekend om de chaos in het stadsbestuur. Jarenlang was het vooral de mislukte nieuwbouw van het vliegveld dat het gemeentelijke onvermogen symboliseerde, maar de lijst met kleinere pijnlijke projecten is een stuk langer, van de afgeblazen huurdrempel tot de blijvend hoge werkloosheid, en van de kapotte scholen tot de slechtste schoolprestaties van het land.

Tot afgrijzen van rijke deelstaten als Beieren en ter inspiratie van de vele armlastige dichters en denkers in de stad zelf maakte het Berlijn tot een paradoxale hoofdstad. De stad is in twintig jaar tijd een zeer populaire metropool geworden, maar achter het vrije internationale imago blijkt nog steeds de provinciale politieke mentaliteit en trage bureaucratische structuur verborgen te zitten. In de hoofdstad van de vierde economie ter wereld, die zich traditioneel graag op de borst klopt vanwege ‘Pruisische eigenschappen’ als discipline en degelijkheid, ontbreekt het nu juist daaraan het meest.

De toestanden rond de stadsverkiezingen in 2021 werden door bewoners en media dan ook enigszins schouderophalend voor kennis aangenomen. Maar de lijst met ‘onregelmatigheden’ is lang. Het bestuur had de verkiezingen gelijktijdig met de marathon georganiseerd waardoor de bereikbaarheid van de stemlokalen bemoeilijkt was; er stonden urenlange rijen voor veel te kleine lokalen, waardoor er nog gestemd werd toen de eerste prognoses al werden afgegeven; en er ontbraken meerdere stembiljetten.

Omdat er ook in Berlijn toch ergens nog een hang naar orde als ideaal blijkt te gelden, moesten de verkiezingen daarom over. Het gevolg: een jaar lang heeft er nu een stadsregering gezeten die wist dat hun mandaat ongeldig was. Hoewel de stad notoir arm is, zijn er dure verkiezingsplakkaten opgehangen voor lijsttrekkers die allemaal opvallend onpopulair zijn. De bestaande links-groene regering kan na zondag blijven of verdwijnen, maar een ding staat nu al vast: een herhaling van de verkiezingen zal niet de oplossing van de Berlijnse problemen met het stadsbestuur zijn.