Zo bestaat er geen ‘Nederlands Instituut van Psychotherapeuten’. Het NIP is het Nederlands Instituut van Psychologen. Mevrouw Verroen haalt dus ook de twee procedures, namelijk de procedure van de psychologen en die van de psychotherapeuten, klakkeloos door elkaar.
Maar het ergste is nog wel dat mevrouw Verroen niet weet wat de beroepsregels voor psychologen en psychotherapeuten zijn. Hier had zij eenvoudig achter kunnen komen door het NIP te bellen. Zij had dan vernomen dat therapeuten (zowel psychologen als psychotherapeuten) regelmatig aangifte doen op grond van hun beroepsplicht als therapeut. Deze plicht ligt in hun beroepscode vast en houdt in dat een therapeut de geheimhouding dient te verbreken wanneer er direct gevaar is en de verbreking van de geheimhouding het enige en laatste middel is waarmee dit gevaar nog kan worden afgewend. Zodoende wordt in gevallen van actuele incest regelmatig door therapeuten melding gedaan aan de instanties.
Een aangifte heeft dus niets te maken met ‘een oordeel over de ernst van het misdrijf’. Het doen van aangifte op grond van wat iemand in het verleden heeft gedaan is volgens de beroepscode niet geoorloofd, net zomin als men aangifte mag doen op grond van een ‘vermoeden’.
Mevrouw Verroen sluit haar stukje af door alle therapeuten die aangifte doen te bestempelen met de woorden ‘plichtsgetrouw en niet gehinderd door enige kennis van zaken’. Maar zijzelf is als journaliste allesbehalve plichtsgetrouw omgesprongen met het inwinnen van informatie, en zij serveert haar publiek misplaatste sfeermakerij, niet gehinderd door enige kennis van zaken.
Amsterdam, JESSICA TERWIEL, psycholoog NIP