De stomme mensen die denken dat ze slim zijn, schrijven elke week op deze bladzijden over verhalen en gedichten die andere grote mensen schrijven. En dan zeggen ze er altijd bij waarom het belangrijk is of niet. En waarom het in-te-res-sant is. Bijna nooit gewoon of je om het verhaal moest lachen of huilen.
Stomme mensen die denken dat ze slim zijn doen zó irritant.
Twee jaar geleden hebben ze kinderboekjes gemaakt van drie gedichtjes van Paul van Ostaijen. Die gedichtjes zijn heel leuk. Maar weet je? Die stomme grote mensen doen er zo imbeciel over. De gedichtjes staan ook in boeken waarin staat dat ze belangrijk zijn voor de li-te-ra-tuur-we-ten-schap. Moet je opletten hoe het er dan staat - schuin staat wat Paul schreef en tussen haakjes wat een groot mens (ook een Paul: Hadermann) toen vond:
Slaap als een reus (premisse)/ slaap als een roos/ slaap als een reus van een roos (decentrerende repercussie in het onderbewustzijn)/ reuzeke/ rozeke (tegenthema)/ zoetekoeksdozeke (nieuwe associatie in het onderbewustzijn met herhaling van het ritme van het tegenthema)/ doe de deur dicht van de doos (nieuw tegenthema waarschijnlijk door het concentrerende bewustzijn ingegeven)/ Ik slaap (terug tot het aanvangsthema, het gedicht is áf).
Gestoord hè?
Maar Paul was zelf ook wel een beetje in de war, hoor. Ze zeggen dat hij een ‘crisis in zijn denken’ meemaakte. Toen hij weer wist wat hij wou schrijven, ging hij voor een groot publiek vertellen hoe het moest. Dan deed hij zelf ook wel moeilijk, gebruikte-ie woorden als ‘as-so-cia-tie’, ‘on-der-be-wust-zijn’ en ‘pre-mis-se’.
Moeilijk gedoe, hoor.
Het is wel heel grappig dat Paul daarna dus niet ook nog eens hele stomme en moeilijke gedichten ging schrijven. Juist hele leuke. Over beesten en bloemen en liedjes-zingen en kinderen. Had-ie daarvoor zo moeilijk lopen doen!
In de kinderboekjes heeft een andere Paul (Verrept), vast ook een groot mens, er tekeningen bij gemaakt. Die zijn zielig, maar wel tien keer zo leuk dan wat de ‘li-te-ra-tuur-we-ten-schap-per’ erbij had geschreven!