College van bestuur Universiteit van Amsterdam: 3m. Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam: 3m, 1v. Directeuren bedrijfvoering van de UvA: 11m, 1v. Samenwerkingsinstituut Universiteit en Hogeschool Amsterdam: 2m. UvA Holding BV en dochterbedrijven: 3m. Faculteit der Natuurwetenschappen: 4m. Decanen UvA: 14m. Raad van Toezicht, bestuur, medewerkers en studenten Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam: 1m. Bestuur, Directie, Wetenschappelijke Raad en medewerkers van het T.M.C. Asser Instituut: 5m. Curatorium, bestuur en directie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie: 3m. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur AMV-UvA: 2m. Colleges van Bestuur van de Nederlandse universiteiten: 3m. Bestuur, directie en medewerkers van de HBO-raad, vereniging van hogescholen: 2m. VSNU: 1m, 1v. Curatorium en directie van het Persinstituut: 3m. Gemeentebestuur Amsterdam: 1m, 1v. Stichting Surf en Stuurgroep IWI: 2m. Bestuur en decanen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur: 3m. Directie Amsterdam University Press: 1v. Stichting KennisKring Amsterdam: 3m. International Institute for the Study of Islam of the Modern World: 1m. Bestuur en medewerkers Organisatie Oude Muziek: 1m, 1v.