De Marokkaanse Fouad, een nog kleine jongen van dertien jaar, houdt er in mijn ogen een zeer afgewogen standpunt met betrekking tot de oorlog op na: Ik vind Bush is een slechte man omdat hij doet raar en hij wil pitrol van Irak pakken en hij vermoord veel mensen in Irak en Saddam is ook niet goed want ieder oorlog vermoord hij alle codistaan mensen met de vuur.

Van Fouad heb ik nooit last. Fouad laat graag zien dat hij zijn best doet en ik moet oppassen dat ik Fouad, die natuurlijk ook weleens kletst, niet te hard aanpak. Als ik mijn stem jegens hem verhef, springen onmiddellijk de tranen in zijn ogen en heb ik onmiddellijk spijt, want dat was nu ook weer niet de bedoeling.

Fouad is ruim een jaar in Nederland en zit in de eerste klas van het lager beroepsonderwijs. Hij is moslim, net als de meeste van zijn medeleerlingen, en het kan geen kwaad eens een les aan de oorlog te besteden. Het moet overigens gezegd dat in het gebouw waar ik werk, met louter leerlingen die hier pas zijn en een overgrote meerderheid aan moslims, we geen last hebben van de oorlog. Op de maandag na de aanval op Irak kon een groepje opgeschoten jongens het niet nalaten «Oorlog! Oorlog!» door de gangen te scanderen, maar dat was alleen toen ze net binnenkwamen. Toen de eerste les begon was het voorbij. Sindsdien is het alsof in ons gebouw in de Pijp de oorlog in Irak niet bestaat.

Hij bestaat natuurlijk wel. En iedere leerling heeft er zo zijn eigen mening over — een politieke mening, maar ook een meer persoonlijke. Dit bijvoorbeeld, deze redenering, vind ik typisch Fouad, die gevoelig is voor onrecht: Bush zegt dat de mensen in Irak zijn niet vrij en dat is niet waar omdat zijn eegelijk tegenwoordig niet vrij, want ze zijn elke dag bang voor de raketen en dat is niet een redden voor oorlog.

Maar dat politieke idee van de olie — de pitrol — heeft hij natuurlijk niet van zichzelf. Ik vind het onthullend dat bijna al mijn islamitische leerlingen in hun opstel met die olie op de proppen komen. Dit is wat Abdelila schrijft: Ik vind deze oorlog niet leuk. Bush hij wil deze oorlog om de petrol om te pakken.

Abdelila komt ook uit Marokko. Hij is een jaar ouder dan Fouad en een stuk groter, een vriendelijke jongen, goedwillend en bescheiden. Maar sinds kort zit Abdelila naast Ghais, die uit Afghanistan komt. Van diens kwajongensachtige brutaliteit gaat kennelijk een grote aantrekkingskracht uit.

De Bush is een aap man, schrijft Abdelila ook nog. Vóór Ghais had Abdelila dat niet durven schrijven. Zelfs nu, als hij mij zijn blaadje overhandigt, kijkt hij mij nog onzeker lachend aan, of ik dat wel pik, dat aap man.

Dat buurman Ghais in deze de kwade genius is, is niet moeilijk te bewijzen. Ghais schrijft: Ik vind Bush is een cloothzak man. Ik vind hij kankar flikker.

Ghais doet graag stoer, en hij durft zich ook uit te spreken, maar hij stelt toch prijs op een goede band met mij, zijn leraar. En daarmee wordt Ghais een leuke jongen, met pit. Als hij zou merken dat ik het niet goed vond dat hij zich in dergelijke bewoordingen uitdrukte, zou hij dat ook niet doen. Omdat hij weet dat hij van mij alles mag schrijven, doet hij zijn best buurman Abdelila en misschien ook nog wat andere klasgenoten te imponeren.

Ook Ghais denkt dat Bush «oil» van Irak wil hebben, maar hij denkt dat Bush misschien nog wel meer wil: Bush wil dat Irak mensen drink wijn, geen biden, misschein in Irak ook slecht kleren draagt de meisjes.

Dat het Bush om olie te doen is en misschien ook wel om een kruistocht tegen de islam: afgaande op deze opstellen moeten het de pijlers onder de islamistische berichtgeving zijn. Want waar anders dan thuis halen jongens als Fouad en Abdelila en Ghais hun stelligheid vandaan? Ghais vond overigens de Amerikaanse bombardementen op Afghanistan wél een goed idee, want: Ik vind taliban is een dom mensen.

In de lijn der verwachting uiten de meisjes zich wat minder agressief en tonen meer oog voor de ellende van het volk. Rafika uit Marokko, een lief en verlegen meisje van veertien jaar dat geen hoofddoek draagt maar zich wel wat ouderwets kleedt, schrijft: In Irak is veel mensen sterven en sommige mensen zijn ziek van kanker. Veel mensen zijn bang voor de raket. Ik vind Bush slecht man en veel mensen in Amreka en andere landen ook vinden buch helemaal niet goed en ze willen niet oorlog maken ze wil buch stop met oorlog.

Rafika vindt Saddam ook een slechte man en ondertekent met NO WAR.