Sinds de publieke bekendmaking van de aanwezigheid van het El Al-uranium door de stichting Laka, 12 oktober 1993, hebben wij gewezen op de mogelijkheid dat er verarmd uranium kan zijn verbrand en gewezen op de potentiële risico’s daarvan, en dat dit een medisch onderzoek rechtvaardigt. Wij hebben dus de risico’s onderkend en gepleit voor duidelijkheid door medisch onderzoek. Amsterdam, HENK VAN DER KEUR, Stichting Laka