Mohammed Rabbae van GroenLinks roept humoristen op geen grappen meer te maken over moslims en Bin Laden, want dat zou moslims weleens in het verkeerde keelgat kunnen schieten en dan zijn de rapen gaar.

Ik ga nu proberen aan te tonen dat dit in wezen een antisemitische en een anti-Amerikaanse uitspraak is, en dat Mohammed Rabbae van GroenLinks zich zo achter de terroristen van Bin Laden stelt. Mijn redenering is: van oudsher is bekend dat humor soms het enige reddingsmiddel is om te overleven. Humor kan anders laten denken, en het kan ook troosten.

De meest geplaagde groep in het Westen waren de joden. Hoe dat komt, doet nu even niet ter zake. Maar er was een tijd dat joden nergens geliefd waren. Wat bleef over? Inderdaad, de humor. De satire. De ironie. Wie wil er niet lachen? En als de jood ons kan laten lachen, dan moest hij ons maar aan het lachen maken. De nar — die ons vermaakt, maar tegelijkertijd alles zegt. Een mogelijkheid om te overleven. Humor wees schuldigen aan.

Wie de humor aanpakt, pakt eigenlijk een deel van de ziel van de joden af; het deel dat het oude volk troostte en troost biedt, een deel dat het jodendom overeind heeft gehouden en overeind houdt. Wie humor verbiedt, zegt eigenlijk dat joden een belangrijk deel van hun eigenheid niet mogen hebben. Het is tegen de hardloper zeggen dat hij zijn benen niet mag gebruiken. En daarom is het verzoek om geen grappen meer te maken óók een anti-joodse maatregel en derhalve antisemitisch.

Nu zijn er door allerlei oorzaken veel joden in Amerika terechtgekomen, waar ze uiteraard bij de amusementsindustrie terechtkwamen. En zo ontstond Hollywood. Hollywood was joods, Hollywood was Amerika. Hollywood ís Spielberg. Hollywood is groots, glamour, feest, decadent… Tegen de humor zijn, is tegen Hollywood, is tegen Amerika, is anti-Amerikaans!

Bin Laden beroept zich op een zeer nauwe interpretatie van de koran die blijkbaar humor verbiedt. Bin Laden is tegen joden, Bin Ladens grootste vijand is Amerika en Mohammed is zijn profeet.

Kortom: Mohammed Rabbae is een anti-Amerikaanse antisemiet en een voorstander van het terrorisme van Bin Laden. Zijn daar nog andere bewijzen voor?

Enige tijd geleden sprak één van de grootste inspiratoren van het Taliban-regime, mulla Ayatolla Khomeini van Iran, een fatwa uit over Salman Rushdie. Een moslim die waar ook ter wereld Rushdie doodde, kon een paar miljoen krijgen. Het boek moest worden verboden. Mohammed Rabbae was het hier min of meer mee eens. Rushdie hoefde dan niet dood, maar het boek moest wél worden verboden. Rabbae riep alle moslims in Nederland op om tegen het boek te procederen! Rabbae stond destijds dus eigenlijk achter ayatollah Khomeini, ook al een antisemiet en zeer anti-Amerikaans gezind.

GroenLinks is een partij met aan het hoofd een radicaal geworden miljonair, Paul Rosenmöller. Deze jongen, die zijn miljoenen niet zelf heeft verdiend maar via familie verkregen, werkt met links en rechts samen om zijn doel te bereiken: ongebreidelde regeringsmacht. Daartoe heeft hij zich omgeven met leugenaars als Singh Varma en antisemieten als Mohammed Rabbae; zijn partij bestaat verder uit een radicaal christelijke vleugel, enkele voormalige communisten en anti-Amerikaanse pacifisten. Hij overweegt in een grot te gaan wonen.