De psychologen zeggen: niet gestoord.

Hoe kan hij niet gestoord zijn na zo’n daad?

Maar is het waar, dan is hij dus Het Kwaad

dat «goed» doet met een uitgekiende moord.

Hij wou ons redden door Pim koel te doden.

Democratie — voor hem een lege doos.

Geweld en eigendunk maakt schaamteloos

en baarde een vernietigingsmethode.

Eén schot in de maatschappelijke roos,

dat was het schot in Pim Fortuyn zijn hoofd.

Verkeerd geweten maakt gewetenloos.

Een politieke daad? Hoe smakeloos

als politiek van mensen wordt beroofd.

Dan raakt de politiek echt sprakeloos.