De affaire-Margarita is tot nog toe geen reclamespot voor het landelijke advocaten gilde geweest. Het juridische «dreamteam» van prinses Margarita de Bourbon-Parma en haar echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn tekende onder aanvoering van de inmiddels met bonje vertrokken raadsheer P. Nicolai voor een collectieve wanprestatie, waardoor de hele affaire als een mislukte soufflé in elkaar dreigde te zakken. Maar de pizza- Margarita wordt ook koud geserveerd, en er bestaat nog altijd wel degelijk een affaire. De dissidente prinses heeft al bereikt dat de autonome macht van het kabinet van de koningin drastisch werd ingeperkt, en dat premier Balkenende impliciet bekende dat er jegens het echtpaar sprake was geweest van onrechtmatig handelen door de staat.

In zijn boek Oranjebitter maakt HP/De Tijd-journalist Thieu Vaessen de voorlopige balans op van Margarita-gate. Vaessen tekende eerder voor de vierdelige artikelenserie waarin Margarita en De Roy van Zuydewijn van hun hart geen moordkuil maakten. Die artikelen zijn in Oranjebitter gebundeld, vergezeld van een speciaal voor het boek gecomponeerde proloog en epiloog, waarin Vaessen interessante randinformatie biedt over «de journalistieke scoop van het jaar».

Fraai is Vaessens beschrijving van de druk die op zijn schouders kwam nadat hij door Margarita tot biechtvader was uitverkoren. Vindt hij in de proloog van zijn boek nog dat het «koningshuis een archaïsch instituut zonder politieke relevantie» is, in de proloog klinkt hij verontrust over de bandeloze invloed van «de absolute monarchie», en ziet hij overal de lange arm van prins Bernhard.

HP/De Tijd was kennelijk zozeer bevreesd voor de wraak van Noordeinde dat het de koninklijke primeur besloot te delen met het Duitse blad Stern. Verder beschrijft Vaessen met de nodige empathie de gevolgen van de druk die op Margarita en haar echtgenoot werd uitgeoefend. Die leidde al tot een verwijdering tussen het echtpaar en Vaessen zelf.

Tekenend voor het juridische schuif deurentoneel van Margarita-gate is dat de advocaten van het echtpaar vorige week een vergeefse poging deden om Vaessens boek door de rechter te laten verbieden. Gegeven de aanstekelijke sympathie waarmee Vaessen over het echtpaar schrijft, was dat de zoveelste juridische miskleun.