Juist het feit dat Britse en Duitse oorlogsvliegers nu zij aan zij vliegen, is een teken dat de geest van de Tweede Wereldoorlog definitief terug in de fles is, aldus de profeet van de Derde Weg. Hij zag er een teken in van pan-Europese broederschap en riep op de ingeslagen koers verder te volgen. ‘Geen compromissen, geen halfhartigheid.’ Zelfs de mondiale destabilisering die intrad sinds het vergissinkje bij de CIA over de juiste ligging van de Chinese ambassade in Belgrado neemt hij op de koop toe. ‘Dat doet niets af aan de morele gerechtvaardigdheid van onze campagne.’ Ook verweet Blair de westerse media disproportionele aandacht voor de gevolgen van afgedwaalde Navo-raketten. Maar of hij zijn Duitse strijdmakkers daarmee op koers hield? In het spoor van het ontslag van Oskar Lafontaine is er sprake van een snel om zich heen slaande oorlogsmoeheid in Bonn. Lafontaine uitte al felle kritiek op de onderhandelingen van Rambouillet, waar de westerse landen zijns inziens bewust hebben aangestuurd op een militair conflict door te veel van Milosevic te vragen. In een kakelverse studie over aard en wezen van de Kosovo-oorlog komt Noam Chomsky tot zeer onthutsende conclusies over de geheime agenda van Rambouillet. Chomsky’s studie werd op de dag van Blairs bezoek integraal voorgedragen op de WDR-radio - een voorbode van weer een Duitse Alleingang, ditmaal richting vredesakkoord?