‘In 1997 ontmoette ik Assani, een rebel uit het oosten van Congo over wie ik Het uur van de rebellen zou schrijven. Terwijl ik door Assani steeds dieper de tunnel van geweld in werd getrokken, probeerde ik tijdens mijn reizen naar Europa de oorzaken te achterhalen van een oorlog waarvan menigeen ter plaatse het kompas was verloren. Maar de deskundigen bleken het hartgrondig oneens, vooral over het conflict tussen Hutu en Tutsi.

Pas toen ik het boek The Rwanda Crisis: History of a Genocide van Gérard Prunier las, begon ik de complexe achtergrond van de oorlog in het Grote Merengebied te begrijpen. Prunier had Afrikaanse geschiedenis gestudeerd. We ontmoetten elkaar twee keer. Ik bevond me in een detail van een episch oorlogsschilderij, Prunier tekende met zwier de contouren, schetste de cv’s van de protagonisten, leerde me door rookgordijnen heen te kijken, bracht structuur aan in de dingen die ik zag. Ik vroeg hem of het mogelijk was als wetenschapper objectief te zijn over dit conflict. “Nee, nee”, zei hij, “wetenschappers betreden deze arena – net als schrijvers of journalisten – met hun eigen gevoelens en ervaringen. Die spelen allemaal mee in hun analyse en begrip van de situatie.” Dat troostte me en leerde me vrede te hebben met de tegenstrijdige emoties die Assani herhaaldelijk bij me opriep.’

_* * *

Lieve Joris is schrijfster. Haar meest recente boek is_ Mijn Afrikaanse telefooncel (2010)