De projecten onderscheiden zich door de wijze waarop ze, uitgaand van een specifiek of zelfs persoonlijk verhaal, komen tot de (re)constructie van een verhaallijn die een tamelijk ‘objectieve’ reflectie op de oorzaak en gevolgen van een gebeurtenis mogelijk maakt.

De installatie CAPITALISM KILLS LOVE van het Franse kunstenaarsduo Claire Fontaine bestaat uit de gelijknamige neon tekst die een gehele ruimte verlicht. Het gebruikte lettertype, ‘K’, ontleent zijn naam aan de Europese auteur Franz Kafka en is een eerbetoon aan zijn onvoltooide boek AMERIKA dat een vooraankondiging had zullen inhouden van de politieke onvolkomenheid en breekbaarheid van de notie van het Westen en de Amerikaanse Droom.

De installatie EAST SIDE STORY van Igor Grubić is gebaseerd op gebeurtenissen die plaats vonden in de straten van Belgrado (2001) en Zagreb (2002) tijdens de Gay Pride, waarbij deelnemers verbaal en fysiek werden vervolgd door een groep neonazi’s en omstanders. De dubbele videoprojectie laat op het ene scherm de televisiebeelden van de gewelddadige gebeurtenissen uit afwisselend de beide steden zien, terwijl op het andere scherm een herinterpretatie van de gebeurtenissen wordt vertolkt door een dansgroep uit Zagreb. De dramaturgische structuur van dit deel richt zich op de wijze waarop dergelijke gebeurtenissen door de media worden verslagen, waarbij nadruk wordt gelegd op huiveringwekkende gewelddadige scènes die ervoor moeten waarschuwen dat het extreem nationalisme in de afwezigheid van een bedreigende etnische ‘andere’ een nieuw slachtoffer vindt in een ‘interne vijand’ - in dit geval een seksuele minderheid. De vier dansers geven zowel individueel als gezamenlijk hun interpretaties van de gebeurtenissen terwijl de nabootsing van bepaalde gebaren en scènes uit de videobeelden een haast cathargisch effect sorteert op de toeschouwer.

David Haines’ allegorische muziekvideo BIG MAC VS THE HONEY MONSTER (2010) is een verontrustend en indringend portret van de microkosmos van een groep mannen die zich ophoudt in de beslotenheid van een slachthuis. Het script van de musical is de letterlijke tekst van een artikel uit de Daily Express waarin controversiële standpunten over de menselijke natuur en individuele welzijn worden geplaatst tegenover het algemeen belang en de machinaties uit het slachthuis en worden doorgetrokken naar de implicaties die zij hebben voor de samenleving en meer algemeen menselijke ervaringen.

Aernout Mik’s installatie MIDDLEMEN (2001) heeft in het licht van de economische crisis van de afgelopen jaren aanzienlijk aan zeggenschap gewonnen. MIDDLEMEN laat een beursvloer zien die is veranderd in een economische woestenij. Een aantal mannen en vrouwen in pak dolt rond terwijl anderen onderuitgezakt op de vloer zitten of liggen met documenten in hun handen. Hoewel het werk al 2001 werd gemaakt, is het een huiveringwekkende voorbode van de huidige economische situatie in de wereld.

Blowback is een term die wordt gebruikt voor de onbedoeld gewelddadige terugslag die een geheime operatie van veiligheidsdiensten kan hebben op de burgerbevolking. Voor de burgers die slachtoffer zijn van de ‘blowback’ van een geheime operatie manifesteert dit zich veelal als een ‘willekeurige’ uiting van politiek geweld zonder een te onderscheiden directe aanleiding, omdat het bredere publiek - ook al trad de veiligheidsdienst op uit hun naam - immers niet op de hoogte is van de geheime operatie die aanleiding was voor de wraakactie die tegen hen werd ondernomen. [Bron: Wikipedia]

(Persbericht)

Beeld: Aernout Mik, MIDDLEMEN (2001)