Alle genomineerde boeken verbluften de jury door het verbluffende vakman- en vakvrouwschap waarmee ze werden geschreven. De onvergetelijke openingsscène met de machinegeweren in het eerste boek is veel meer dan onvergetelijk, de majestueuze karakterontwikkelingen in het zesde boek ontlokten aan de juryleden een eensluidend «majestueus». De jury ervoer haar taak als duizelingwekkend moeilijk, maar voelde zich in de allerhoogste mate bevoorrecht.

De jury las drieënzeventighonderd boeken waarvan de titel met een a begint. Een kleine greep: elfhonderd titels beginnend met «Alles», drieënnegentig titels beginnend met «Adelaar», tweehonderdtwintig titels beginnend met «Ankerplaats», zestienhonderdvier titels beginnend met «Aan», zeven titels beginnend met «Appelsap», zesentwintig titels beginnend met «Ambtenaar» en negen titels beginnend met «Achterop».

De jury stelde een longlist samen, die driehonderd boeken telde. Elk van deze boeken werd nog zes keer gelezen.

De jury oordeelde ademloos: allesovertreffend.

De jury zocht naar alternatieve adjectieven die met een a beginnen.

Discussieerde secuur en gepassioneerd.

En moest tot haar schaamte bekennen dat de voorraad adjectieven met een a in de verste verte niet groot genoeg was.

De jury kwam tot de shortlist, de zes nominaties. Criterium was het voorkomen van woorden die de jury graag in haar eindverslag zou gebruiken. Een kleine greep: geothermisch, geotropisch, geoutilleerd, gepaald, geparafeerd, geraffineerd, gepareld, geparenteerd, geparfumeerd, gepartuurd, gepaspoorteerd, gepasteuriseerd, gepatenteerd, gepavoiseerd, gepeesd, gepekeld. Elk van de zes genomineerde boeken werd nog twintig keer gelezen.

De jury begreep dat de genomineerde boeken het verder zelf moesten doen. Dat de motivatie voor enig eindoordeel bij wijze van spreken uit het gesprek tussen de boeken zelf zou moeten voortkomen. Het viel de jury op dat het woord «schrijnend» in tegenstelling tot andere jaren weinig of niet werd gebezigd.

De jury zag in dat van de verbijsterende herhaling van woorden een verbijsterende kracht uitgaat, een melancholische en getalsmatige kracht die, door middel van melancholische en getalsmatige deelkrachten, in staat is op melancholische en getalsmatige wijze het beste van het beste te onderscheiden.

De drieënzeventighonderd boeken waarmee de jury begon, zijn de beste drieënzeventighonderd boeken die ooit werden geschreven. De driehonderd boeken van de longlist zijn de beste driehonderd boeken die ooit werden geschreven. De zes genomineerde boeken zijn de beste zes boeken die ooit werden geschreven. De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat het winnende boek het beste boek ooit geschreven is.

De jury kondigt aan, wellicht ten overvloede, dat zij pas weer lijfelijk bij de prijsuitreiking aanwezig wenst te zijn wanneer de schrijvers en schrijfsters der genomineerde boeken met hun praatjes en ongure koppen voor de duur van de feestelijkheden op een onbekende plaats worden vastgehouden.