Het moet dit kabinet diep verontrusten dat de Nederlandse vlag in deze snikhete zomer niet symbool staat voor een verenigd land. Er zijn burgemeesters die de omgekeerd wapperende driekleur in hun gemeente niet durven weg te halen vanwege intimidatie, zoals ook mensen van opruimdiensten zijn bedreigd toen zij asbest langs snelwegen opruimden. Politiebussen met stalen pijpen werden bewerkt. Stikstofminister Van der Wal kreeg bij haar woonhuis bezoek van boeren die joelend en filmend door de politieblokkade heen braken.

Er is begrip voor de emoties van boeren die sinds het plomp gepresenteerde ‘kaartje’ met de drastische reductie van stikstofuitstoot in existentiële nood verkeren. Zij zien immers hun nering verdampen waar ze vaak al van generatie op generatie met liefde hard voor werken, zich diep voor in de schulden hebben gestoken om, opgestuwd door het harde spel van de vrije markt met te lage prijzen voor hun producten in de supermarkten, de schaalvergroting te kunnen bekostigen. Niet bestand tegen de macht van de agribusiness legden politici hun jarenlang geen strobreed in de weg.

Deze vlaggenparade is óók een steunbetuiging aan de vorm: de antirechtsstatelijke intimidaties en radicale rellen waarvan voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (fdf) na het eerste boerenoverleg, vorige week, nu heeft aangekondigd dat ‘de hardste acties ooit’ in aantocht zijn. ‘We gaan zeker escaleren.’

Daarmee drukt de vlag, bedoeld of onbedoeld, ook een goedkeuring uit aan de inhoud van het protest dat wordt gedomineerd door afgevaardigden van de intensieve veeteelt: megastallen volgepakt met duizenden koeien, varkens of meer dan honderdduizend kippen die al jarenlang zorgen voor een daling van de biodiversiteit, de afname van de waterkwaliteit door vermesting van de sloten en uiteindelijk het drinkwater, en van de kwaliteit van de lucht door ammoniak en fijnstof. De grootschalige bedrijfstak is debet aan de verschraling van de natuur en het aantasten van de gezondheid en de levenskwaliteit van burgers.

Op de oude voet doorgaan met de intensieve veeteelt is onhoudbaar

Deze vermenging van vorm, inhoud en sentimenten wordt inmiddels handig opgepakt door een partij die soepel de agenda aanpast naar gelang er gewin te behalen is onder boze burgers, zo laat een onderzoek deze week zien. Forum voor Democratie werpt zich opportunistisch op als bondgenoot van ‘de slachtoffers van de regenten die willens en wetens onwaarheden verkondigen’.

Of het nu de coronamaatregelen zijn, de ‘stikstofhoax’ of de ‘klimaatideologie’, volgens het FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren is het allemaal onderdeel van dezelfde strategie van de globalistische elite die erop uit is het weefsel van de natiestaat te verzwakken en burgers hun vrijheden te ontnemen. Als het aan hem ligt moet zelfs geweld bespreekbaar zijn: ‘Uiteindelijk kan en mag het nooit zo zijn dat de boeren zich als makke lammetjes van hun grond laten verdrijven.’ Onverhuld sprak hij in de Kamer over ‘een regelrechte oorlogsverklaring van het kabinet aan de agrarische sector’ die wat hem betreft vraagt om een ‘massaal, militant en krachtig’ verzet. Want ‘als je protesteert tegen een regime volgens de regels die dat regime bepaalt, dan is dat geen protest. Dan ben je hun spelletje aan het spelen.’

Wie vlaggen omdraait speelt geen spelletje. Bij de bestorming van het Capitool werd dit ook gedaan als protest tegen het verlies van Trump (die vanuit dezelfde ideologie als FvD achter de bedreigde Dutch farmers staat). In Nederland is het de hooivork in het gezicht van het kabinet.

Het is bovendien een vals spel, want op de oude voet doorgaan met de intensieve veeteelt is onhoudbaar. Het roer moet om, wel op een politiek zorgvuldige manier, zodat de komende generatie boeren weer gezond kan boeren in een gezonde leefomgeving voor burgers. En dus kunnen de stikstofmaatregelen niet van tafel in deze snikhete zomer en straks in de winter, ongetwijfeld zonder sneeuw en met een serieus energieprobleem.