Sarkozy ontkende in een reactie dat het om een religieuze kwestie gaat. Het doel van het boerkaverbod is niet de bescherming van de seculiere staat, laïcité, tegen religieuze invloeden. Evenmin het aanpakken van de beperkte integratie van moslimvrouwen in de Franse samenleving. Het verbod moet ‘de solidariteit met, en waardigheid van de vrouw’ bevorderen, aldus Sarkozy.

De vraag is sowieso wie of wat er moet worden aangepakt met dit boerkaverbod. De Afghaanse boerka, waar het verbod zijn naam aan ontleent, wordt überhaupt door niemand in Frankrijk gedragen. En maar ongeveer 1900 vrouwen van de vijf à zes miljoen moslims dragen een gezichtsbedekkende niqaab, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Populariteit telt zwaarder voor politici dan effectiviteit, want het verbod doet het erg goed bij de Franse bevolking. Uit een recente opiniepeiling bleek namelijk dat de meerderheid van de Franse bevolking een algemeen boerkaverbod steunt. Het lijkt een tactische zet van Sarkozy om na de grote verliezen bij de regionale verkiezingen van maart weer iets aan populariteit terug te winnen.

Dat de symboolwetgeving een zeer wankele basis voor handhaving heeft, blijkt uit het advies van de Conseil d'Etat. Volgens de Franse Raad van State ontbreekt een ‘onaanvechtbare rechtsgrond’ voor het boerkaverbod, claims wegens schendingen van de mensenrechten liggen op de loer. Dat de wet daardoor in de toekomst mogelijk wordt afgeschoten door het Franse Constitutionele Hof of het Europese Hof in Straatsburg zal de populariteit van Sarkozy weinig deren.

Eventuele bekeurden zullen jarenlange, onzekere procedures moeten voeren om hun gelijk te halen. Procedures die nog onbeslist zullen zijn op het moment dat Sarkozy’s partij Union pour un Mouvement Populair (UMP) opgaat voor de presidentsverkiezingen in 2012. En zelfs als Frankrijk de symboolwet al gaat handhaven, dan zullen de eerste boetes pas verwacht worden rond de start van de verkiezingscampagnes. Dat is geen verrassing.