Bolkestein (2)

De heer Zwaap is niet erg gesteld op de heer Bolkestein en dat zullen we weten ook (zie De Groene van 15 maart). Bolkestein heeft de boot gemist, zo luidde de conclusie. Hoe kwam Zwaap aan deze conclusie? Door twee kantjes vol psychologisch geneuzel waarvoor iedereen die behoedzaam is met het leggen van causale verbanden, zich de grond in zou schamen. Als Bolkestein, zo redeneert de auteur, in de jaren zestig ‘gewoon’ was opgepikt, was hij nu niet zo'n rancuneuze man geweest.

Is Bolkestein dan wel een goed politicus? Geenszins, de rest van de politici is gewoon slecht, daarom lijkt dat zo, aldus Zwaap. Wat een open deur! Dit argument is door het relatieve gehalte ervan altijd aan te wenden tegen wie dan ook. De gifspuiterij van de heer Zwaap getuigt ervan dat de pessimistische mensvisie van Bolkestein zo slecht nog niet is. Heeft deze jaren-zestiggoeroe niets anders te doen dan de onderbuikgevoelens van Bolkestein te analyseren?
Leiden, A. M. W. DE WOLF