Niet Dam of Vondelpark dus maar voor het steeds wegvallend beeld van een zwartwittelevisie in een onbekabeld huis tussen de weilanden. Want ‘erbij’ hoort een mens te zijn. Dit keer te meer door gruwel vlakbij, die slachtoffers aan beide kanten doet grijpen naar vergelijkingen met dat verleden dat wij herdenken: Albanese Kosovaren en Serviërs schromen niet zich letterlijk of figuurlijk te tooien met de davidster - grenzeloze smakeloosheid. En Freek de Jonge zegt dat de aanwezigen in Carré ten minste kunnen zeggen dat ze in het verzet zaten - zijn woorden door de toon minder erg dan het zelfingenomen applaus van de zaal. Verzet? Verzetje zul je bedoelen. Even zeker als die klappers in de loge zijn de deelnemers aan Vara’s Lagerhuis. Alles wat tegen dat programma in valt te brengen wordt uitvergroot zichtbaar: of het niks kost wordt luid al dan niet om inzetten van ‘het luchtwapen’ geroepen, worden al dan niet ‘grondtroepen’ gestuurd - door mensen die elkaar in geldingsdrang de loef afsteken, die gisteren niet wisten waar Kosovo lag en wier politieke en militaire kennis, nabauwerij van anderhalve commentator, op een bierviltje past. Zo ongeveer als de mijne. Maar we moeten ons toch uitspreken? Misschien. Maar niet op die borreltafeltoon. Nee, we houden het niet droog bij de aanblik van deze vluchtelingen en het aanhoren van hun verhalen. Of we lopen weg als we het welletjes vinden en het gevoel hebben dat meer kennis alleen tot meer machteloosheid leidt. Wat een daad niet hoeft uit te sluiten. ‘U hebt mij toch niet nodig om giro 555 te vinden?’ sprak Wim de Bie. Nee, onze parochie niet. Die kan ook zonder André, Paul, Youp en Marco. Maar veel zou het zonder hen niet opleveren. Trompet, stilte en toespraken hebben geklonken, de kransen zijn gelegd. Het leven, ook dat van de televisie, gaat door. ‘VRIJHEID’ komt in beeld. ‘STILTE.’ Net als ik begin te geloven dat de Ster last heeft van goede smaak volgen ‘RUIMTE, RENAULT’. + De Partizanen. Herhaling van prachtserie van Theu Boermans en an Blokker. Op basis van ware gebeurtenissen. Limburgs verzet neemt Duitsers gevangen - maar dan? KRO, dinsdag, 21.50 uur, Nederland 1.