Bosgra

Bart Luirink van de AABN haalt in het artikel ‘Het einde van een vendetta’ in De Groene van 12 oktober fors uit naar KZA-voorman Sietse Bosgra. Luirink zegt over Bosgra dat hij iedere creativiteit van andere KZA'ers doodde. ‘Hij is een echte Ceausescu die ervoor zorgt dat niemand een hoger niveau haalt dan hijzelf’, aldus Luirink.

De fijnbesnaarde Luirink heeft gelijk als hij zegt dat er een sobere cultuur heerst bij het KZA en dat deze voor een groot deel wordt bepaald door Bosgra. Solidariteit betekende heel weinig verdienen en daar was met Bosgra geen discussie over mogelijk. Bosgra is ook rechtlijnig, zie bijvoorbeeld zijn opstelling tegenover de mensenrechtenschendingen van de Swapo. Maar dat Bosgra als een Ceausescu wordt afgeschilderd, raakt kant noch wal. Ik heb Sietse Bosgra leren kennen als een gedreven activist en een inspirerende collega.
Amsterdam, FRANCESCO MASCINI