De fijnbesnaarde Luirink heeft gelijk als hij zegt dat er een sobere cultuur heerst bij het KZA en dat deze voor een groot deel wordt bepaald door Bosgra. Solidariteit betekende heel weinig verdienen en daar was met Bosgra geen discussie over mogelijk. Bosgra is ook rechtlijnig, zie bijvoorbeeld zijn opstelling tegenover de mensenrechtenschendingen van de Swapo. Maar dat Bosgra als een Ceausescu wordt afgeschilderd, raakt kant noch wal. Ik heb Sietse Bosgra leren kennen als een gedreven activist en een inspirerende collega.
Amsterdam, FRANCESCO MASCINI