Boskoop is het «grootste aaneengesloten sierteeltgebied ter wereld» dankzij elfhonderd hectare planten- en boskwekerijen. Tussen al het groen is weinig ruimte over voor sport terreinen. Bij elkaar opgeteld slechts acht hectare, zo blijkt uit de meest recente CBS-cijfers. Hiermee is het Zuid-Hollandse dorp de minst sportieve gemeente van Nederland. Voor iedere 1888 Boskopenaren is maar één hectare sportterrein beschikbaar. Rotterdammers hebben bijna twee keer zo veel ruimte.

Een plaatselijke voetbalderby bestaat niet in Boskoop. Floreant is de enige voetbalclub in de gemeente. Voorzitter Paul Miltenburg zit er niet mee: «Alleen al de gemeente Waddinxveen, twee kilometer verderop, heeft drie voetbalverenigingen.» Floreant heeft «vijfenhalf voetbalveld» en dat is genoeg om de ruim zevenhonderd leden te laten voetballen. Daarvoor moet de club wel op zaterdag én zondag competitie spelen. Miltenburg ziet meer problemen voor de zaalsport: «Een aantal jaren geleden wilden enkele zaalvoetbalteams competitie gaan spelen. Dat kon hier niet omdat de sporthal te klein is. Je zou tegen de muren aan lopen. Ze moesten uitwijken naar de sporthal in Waddinxveen. Ook basketballers moeten naar de buurgemeenten.»

«Mijn zorg over de binnensport is groter dan over de buitensport», zegt wethouder Han de Jager van Cultuur en Recreatie. Hij deelt de mening van de voetbalvoorzitter over de sporthal: «Hij is te klein. Je kunt er niet eens volleyballen. Bovendien is de zaal met foute materialen gebouwd. Daardoor werd hij getroffen door betonrot. Er bleek ook nog wat asbest in te zitten. Die zaal is rampzalig.»

Dit probleem is binnenkort verholpen. Er komt een nieuwe, grotere sporthal, gebouwd met rijkssteun. Maar verdere uitbreiding van sportterreinen zit er niet in. Zwemmers en hockeyers zullen ook in de toekomst moeten uitwijken naar buurgemeenten als Waddinxveen. De Jager relativeert: «We hebben misschien niet zo veel sportvelden, maar de kwaliteit is goed. Wat dat betreft is die laatste plaats relatief. Misschien hebben ze elders wel meer velden, maar zijn die er slecht aan toe.»

Maar de kwaliteit van de velden staat onder druk, blijkt op 4 juni. Boskoop moet 68.000 euro bezuinigen. Burgemeester en wethouders van de noodlijdende gemeente willen dat geld vooral gaan weghalen bij de sportvelden, de gymzaal en de atletiekbaan. «We denken aan een taakstellende bezuiniging in het accommoderend beleid», verwoordt wethouder De Jager de plannen. «We gaan kijken of er hier en daar wat af kan. Privatisering zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen betekenen. Sportverenigingen krijgen het geld en zoeken het verder zelf maar uit.»

Het parcours van de Boskoopse midgetgolfvereniging De Trekvogels bestaat uit banen van zes meter. Dat is voor midgetgolfbegrippen kort. Jaren geleden al heeft de gemeente het terrein aan De Trekvogels verkocht. Het gaat goed met de geprivatiseerde club.

Atletiekvereniging av’47 Boskoop ziet minder in privatisering. «De gemeente heeft meebetaald aan de kunststofbaan en zorgt ook voor het onderhoud», zegt vice-voorzitter Jacco Hoogendoorn. «Het kost tienduizenden euro’s om zo’n kunststofbaan zelf te onderhouden. Onze boekhouding is niet op privatisering gebaseerd. Omdat wij een maatschappelijke functie hebben, willen we onze contributie laag houden. Als wij helemaal zelf verantwoordelijk zouden worden voor de exploitatie, dan is het de vraag wat er nog van de vereniging overblijft. De baanatletiek kan niet geprivatiseerd overleven.»

«De clubs moeten privatisering natuurlijk wel zelf willen», zegt wethouder De Jager. Als ze dat niet willen, zijn er andere consequenties. «Verhoogde zelfwerkzaamheid of een ander onderhoudsregime. In de toekomst bijvoorbeeld niet een cv-ketel blind eens in de zoveel jaar vervangen, maar eerst kijken of dat echt nodig is.»

«Een goede investering levert juist geld op», zegt de voorzitter van Floreant. «Bij ons heeft de gemeente dit jaar een nieuwe automatische sproei-installatie aangelegd voor twintig duizend euro. Die kosten heb je er in twee, drie jaar uit. Ga maar na wat het aan overuren van gemeenteambtenaren kost om in droge zomers voortdurend vijfenhalf veld nat te houden.» In uitbesteding van gemeentelijke taken gelooft Miltenburg niet: «Privatisering is hét modewoord. In het eerste jaar gaat het natuurlijk altijd goed. Maar wat gebeurt er daarna? Je moet niet gaan beknibbelen op sportaccommodaties. De bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit.»

«We zitten met een dilemma», zegt wethouder De Jager. «We willen de accommodaties natuurlijk niet verwaarlozen, zodat ze over een aantal jaren met een forse onderhoudsachterstand zitten. Maar toch, wat kunnen verenigingen zelf doen?»

«Als we de exploitatie zelf moeten gaan doen, dan houden we dat niet vol», schetst de voorzitter van av’47 het zwartste scenario. Hij gaat ervan uit dat het niet zo ver zal komen. Maar als het wel gebeurt? Hoogendoorn: «Lopen kan overal, op de weg of rond een veld. Zet ergens een bouwkantinetje neer en klaar. Maar de baanatletiek kost nu eenmaal geld.» In november zullen b. en w. de definitieve bezuinigingsplannen bespreken in de gemeenteraad.