In Nederland is Justitie de enige die kan en mag beoordelen of de Nederlandse rechter bevoegd is en zo ja, of voldoende materiaal voorhanden is om hier met succes tot strafvervolging over te gaan.
Waar medewerking van Buitenlandse Zaken nodig is om tot strafvervolging over te gaan, wordt en is deze steeds terstond en volledig gegeven.
Den Haag, Drs. B. HIENSCH Directeur Voorlichting Buitenlandse Zaken