Bouterse

In het commentaar ‘Van Mierlo moet zijn lachen onderdrukken’ in De Groene Amsterdammer van 1 mei beweert Aart Brouwer: ‘De vervolging van Bouterse zou (…) een zegen voor Suriname zijn, maar BuZa weigert alle medewerking.’ Buitenlandse Zaken heeft er steeds voor gepleit dat in Suriname het recht zijn loop zal hebben. Maar het oordeel of tot strafvervolging in Suriname wordt overgegaan, is uiteraard voorbehouden aan de Surinaamse autoriteiten.

In Nederland is Justitie de enige die kan en mag beoordelen of de Nederlandse rechter bevoegd is en zo ja, of voldoende materiaal voorhanden is om hier met succes tot strafvervolging over te gaan.
Waar medewerking van Buitenlandse Zaken nodig is om tot strafvervolging over te gaan, wordt en is deze steeds terstond en volledig gegeven.
Den Haag, Drs. B. HIENSCH Directeur Voorlichting Buitenlandse Zaken