De bouwschandalen zijn nog lang niet over.

Integendeel. Men gaat gewoonweg door.

De bouwer bouwt zichzelf om tot rover

en gaat er dan snel met uw geld vandoor.

Het is niets nieuws. Het is een oud verhaal.

Want prijsafspraken zitten in ons bloed.

Je kunt verhoren in de Ridderzaal,

’t is altijd erger dan je steeds vermoedt.

We bouwen dijken tegen het geheim

en denken constant: niemand heeft ons door.

Daar houdt de schaduwboekhouding kantoor.

Totdat een klokkenluider kletsmajoor

die echt genoeg heeft van het vals geslijm

ons anoniem zet op het juiste spoor.