Ieder partijlid heeft natuurlijk het volste recht om het partijcongres te beinvloeden, ook Booij en Van Bruggen. Ik kom tot de conclusie dat de JS de partijdemocratie op deze manier met voeten treedt. Reden genoeg voor een opgeheven vinger van Bart Tromp, die zich immer opwerpt als moraalridder voor de partijdemocratie.
Opmerkelijk is ook dat de JS Booij en Van Bruggen beschuldigt van ‘carriere-building’. Ze zouden alleen maar willen doorstoten naar de top van de PvdA. Is Bod helderziend? Of meet ze gewoon met twee maten? Je hoeft namelijk niet over paranormale gaven te beschikken om de springplankfunctie van de JS te onderkennen. Zo klom oud-voorzitter Sharon Dijksma via de schouders van de JS en over de ruggen van duizenden verontwaardigde studenten op tot Tweede-Kamerlid. Een andere oud-voorzitter, de dertiger Tjeerd van Dekken, heeft de JS- top inmiddels al achter zich gelaten en is nu voorzitter van het gewest Groningen. Bod zelf is wat dat betreft ook niet vrij van gezonde ambitie. Zij wilde voorzitter worden van de landelijke studentenbond Iso. Toen men haar daar liever op een andere positie zag, stapte Bod (verontwaardigd?) over naar de JS. Sommige mensen willen nu eenmaal koste wat het kost voorin de bus zitten.
Delft, TINO WALLAART, PvdA-lid