Breeduit Leunde hij Over mij Heen Terwijl Mijn hart Bonsde En Al mijn Sappen In mij Opwelden
HERMA DUYVEKATER