Beste Lidewijde Paris en Anthony Mertens, Leeuwarden, 21 februari

De laatste tijd krijg ik steeds vaker telefoontjes van uitgeverijen waarin ze me vragen mijn nieuwe werk voortaan bij hen uit te geven. Of ik niet een jaar lang met voetbalclub Feyenoord wil optrekken (idee van Robert Ammerlaan) of met het Concertgebouworkest (idee van Eva Cossee) en daar een mooie reportage over wil schrijven. En laatst belde Tilly Hermans met een plan voor haar uitgeverij een jaar lang per cruiseschip in de wateren van Florida rond te reizen en daar een dagboek over te publiceren, titel: De mooiste reis… Tot nu toe weet ik de boot af te houden al zullen jullie er verbaasd van staan om welke bedragen het gaat, de getallen vliegen over tafel en Ammerlaan zei laatst dat hij ieder voorschot van andere uitgeverijen direct ongezien wil verdubbelen.

Mijn vrouw vindt dat ik nu maar eens serieus werk moet gaan maken van mijn carrière. Wat heb je tot nu toe bereikt? Dat zegt ze de laatste tijd vaker en vaker. Niet veel. Andere schrijvers rijden in vette sleeën rond, of bewonen een grachtenpand, zegt ze, en waar doen die het van? Kreeg Ingrid Hoogervorst laatst niet een enorm voorschot? En waar betaalt Jan Siebelink zijn hazewindhonden en dure auto’s van? En waarom krijg jij geen mooie boekpresentatie in het Amstelhotel? Waar was ook weer de presentatie van jouw laatste boek? In een bovenzaal van een provinciaal theater! En dan moest je daar nog blij mee zijn ook. Een beetje gelijk heeft ze wel vind ik.

Misschien wordt het tijd dat we eens serieus gaan praten over een nieuwe stap in mijn carrière. Hebben jullie gezien dat de dichters Pieter Boskma (jonge god) en Menno Wigman (Baudelaire) een nieuw werkcontract hebben gekregen bij hun uitgeverij? Ze mogen een nieuwe literatuurreeks opzetten en ontvangen daarvoor een vorstelijk salaris. Jullie weten dat ik al jaren rondloop met het idee om een fonds in het leven te roepen voor werk van auteurs die elders niet onder dak kunnen komen. Auteurs die voortdurend en vaak ten onrechte worden afgewezen door officiële uitgeverijen, of met een project bezig zijn dat commercieel gezien weinig perspectief biedt. Ik vind dat dit soort auteurs vaker aan de bak moet komen en stel voor dat ik via de uitgeverij een eigen Kees ’t Hart-fonds in het leven roep dat zich gaat toeleggen op het onuitgeefbare boek. Herinneren jullie je mijn voorstel om L’idiot de la famille (drie dundrukdelen van elk zeventienhonderd pagina’s) van Jean-Paul Sartre te vertalen? Dit project lijkt me geschikt om mee te beginnen, ik neem dan de vertaling zelf op me en jullie betalen me tien eurocent per woord, een extra betaling is dan niet eens nodig! Laatst had ik een manuscript voor jullie meegenomen van een kennis van me uit Sneek, die bezig is met een ongelooflijk goed geschreven innerlijke monoloog waarin hij zijn visie op het postmodernisme uiteenzet. Het postmodernisme als roman! In meer dan duizend pagina’s! Jullie waren niet meteen erg enthousiast, maar ik geloof zelf dat dit project veel kans van slagen heeft. Deze schrijver is nu gestart met een werk over de theorie van het Omgekeerde, niet in dor academisch proza, maar in romanvorm. In gefingeerde dialogen tussen Erasmus, Huizinga en Salman Rushdie. Zeer interessant. Ik hoop dat jullie me de kans geven, tegen een vergoeding waarover we het wel eens worden, bij jullie in dienst te treden. Eindelijk kan ik iets voor jullie terugdoen! En dan hoef ik niet meer in te gaan op de aanbiedingen van andere uitgeverijen. Ik kan dan met een goed geweten schrijven: «Beste Robert, dank voor je mooie aanbod, maar mijn eigen uitgeverij is je net voor geweest, zojuist belde Anthony, ze hebben jouw voorschot weer verdubbeld en me een voorstel gedaan dat ik niet kan weigeren en waarvan je later nog wel meer zult horen. Met hartelijke groet, Kees ’t Hart.»

Dan vist hij mooi achter het net, vinden jullie niet? En dan kunnen jullie daarover een persbericht de wereld in sturen. Ook de door jullie eerder afgewezen reeks Incest door de eeuwen heen aan het Hof van Oranje zou ik graag uit willen geven en ik denk dat daar een groot lezers publiek voor te vinden is. Kortom, ik loop over van de plannen en ideeën en wil daar graag binnenkort eens met jullie over van gedachten wisselen. Ik heb voor morgen alvast onder jullie naam een tafel besteld in het Amstelhotel. Laat gauw iets horen!

Met hartelijke groet,