Ze hebben hun vakgebied vernieuwd, zorgden voor belangrijke doorbraken, of legden een hoge mate van originaliteit aan de dag. De vijf wetenschappers en één kunstenaar die op 29 september een van de zes Heinekenprijzen voor Wetenschap en Kunst in ontvangst nemen, behoren tot de internationale wereldtop. Ze ontwikkelden nieuwe kankermedicijnen, kantelden het beeld over Byzantium, ontdekten hoe baby’s de wereld om zich heen begrijpen, maakten het herschrijven van DNA mogelijk, zetten de discussie over natuurbehoud op z’n kop, of onderzochten de complexe relatie tussen mensen en dingen.
In deze special, die De Groene Amsterdammer in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Stichting Alfred Heineken Fondsen heeft samengesteld, belichten we het belang van de prijswinnaars voor wetenschap en samenleving.
Daarnaast portretteren we vijf jonge Nederlandse wetenschappers die de Young Scientists Awards krijgen uitgereikt. Zij werken in hetzelfde vakgebied als de winnaars van de Heinekenprijzen en vervullen door hun excellente onderzoek een voorbeeldfunctie voor generatiegenoten.