Londen – The House of Lords veranderde tijdens een debat over het EU-referendum even in The House of Cards. The Palace of Westminster, zetel van het Britse parlement, herbergt geen spoken.

Dat is althans de overtuiging van de historicus James Clark, auteur van Haunted London. Maar toch waarde er afgelopen vrijdag een spook door de debatzaal van The House of Lords.

Het bleek de geest te zijn van Francis Urquhart, de immorele samenzweerder uit de politieke thriller The House of Cards. Hij kwam daar om zijn schepper Lord Dobbs te plagen. Dat gebeurde tijdens het eerste debat over het voorstel om het beloofde referendum over het lidmaatschap van de EU wettelijk vast te leggen. Schrijver en Hogerhuis-lid Michael Dobbs had het op zich genomen dit wetsvoorstel bij zijn noble friends in de herzieningskamer te introduceren. ‘Kunnen we het nog langer toestaan, laat staan aanmoedigen’, vroeg hij, ‘dat Europa ons politieke landschap verwoest en het respect van de burgers voor onze instituties vernietigt?’

De roep om een Europees referendum heeft de steun van de bevolking. Onthullingen over Europese subsidies die vloeien naar cricketcursussen op het eiland Vanuatu in de Grote Oceaan en over de miljoenen die nodig zijn voor het gependel tussen Brussel en Straatsburg, dragen bij tot een eurosceptisch gemoed. Progressieve, eurofiele Hogerhuis-leden zagen zich voor een probleem gesteld. Ze zijn tegen een referendum maar willen, met het oog op de vox populi, niet openlijk tegenstemmen. Daarom besloten ze tijd te rekken. Immers, het gaat om een wetsvoorstel van een individueel Lagerhuis-lid en daardoor is maar beperkte vergadertijd beschikbaar. Als een debat niet op tijd afgelopen is, kan er ook geen stemming plaatsvinden. De sluwe Urquhart had het kunnen bedenken.

Zeventig Hogerhuis-leden spraken vrijdag in de eerste sessie van zeven uur. Tot algehele hilariteit meldde ex-diplomaat Donald Anderson dat David Cameron zijn politieke verhouding met ‘François Mitterrand’ schade had berokkend. Met wie? Er zijn thans 86 amendementen in de maak voor een wetsvoorstel dat op de achterkant van een luciferdoosje past.

In The Daily Telegraph betreurde Dobbs de onderhandse tactieken. Wijzend op de initialen van zijn creatie schreef hij dat sommige Hogerhuis-leden F.U. (Fuck You) tegen de kiezers hebben gezegd. De aandacht van Dobbs verschoof afgelopen weekend naar Hollywood waar Robin Wright een Golden Globe kreeg voor haar acteerprestatie in The House of Cards. Een schrale troost voor Dobbs, maar toch heeft hij liever een EU-referendum dan een prijs.