Tot tweemaal toe moest Buitenhof-presentator Peter van Ingen op zijn knieën voor VVD-kamerlid Henk Kamp. Het kamerlid dreigde stampvoetend dat indien er niet direct excuses gemaakt werden, hij de studio zou verlaten. Hoe haalde Van Ingen het toch in zijn hoofd om Kamp in de inleiding van het gesprek met Filip Dewinter aan te kondigen als de «vol-is-vol-pleitbezorger»? Kamp greep vervolgens de confrontatie met de Vlaamse extremist aan om zich van zijn braafste kant te tonen.

Behalve wellicht de vla-smijters zal iedereen het erover eens zijn dat er kloven gapen tussen het gedachtegoed van de VVD'er uit Borculo en de Belgische rechts-extremist. Toch, om misverstanden te voorkomen somde Kamp voor de camera op dat 1. het Vlaams Blok een terugkeerpolitiek wil voor alle niet-Europeanen, ook die mét een Belgisch paspoort en dat 2. de leuze «eigen volk eerst» een onsympathieke tweedeling in de hand werkt omdat een groot deel van de bevolking verwordt tot «tweederangsburgers». «Dan maak je dus echt een rotland van je eigen land», aldus Kamp. En dat wil de VVD niet.

Minder inzichtelijk maakte Kamp de partijpolitieke verschillen toen hij fulmineerde tegen de integratiepolitiek van het Vlaams Blok. «Het Vlaams Blok zegt dat vreemdelingen zich volledig moeten aanpassen», aldus een verontwaardigde Kamp. «Dan zeg je dat je alles wat voor jou belangrijk is maar moet vergeten!» Een exclusieve mening voor het Vlaams Blok? Dat kan Kamp toch niet beweren? Is het niet juist de VVD die met de kamerleden Bolkestein, Rijpstra en hemzelf sinds jaar en dag pleit voor een extreem stringent doorgevoerd integratiebeleid, nog maar minimaal verschillend van culturele assimilatie?

Afgezien van deze aantijgingen, waarvan de laatste hemzelf even hard raakt, had Kamp om zijn eigen blazoen op te poetsen maar weinig achter de hand. Dat is niet verrassend voor het VVD-kamerlid dat wél viel over de bijnaam «vol-is-vol-pleitbezorger» maar zich de geuzennaam «grensbewaker» verlekkerd laat welgevallen. Door de jaren heen heeft Kamp voor de beeldvorming over minderheden een vergelijkbare staat van dienst opgebouwd als Dewinter. Met suggestieve uitspraken bracht het kamerlid zichzelf menigmaal in moeilijkheden. Vorig jaar nog, toen het Meldpunt Discriminatie Amsterdam een klacht ontving omdat Kamp beweerd had dat «het aantal asielzoekers dat ziek wordt op het moment dat ze het land uit moeten, sterk toeneemt». Het suggestieve «Een echte vluchteling hoeft niet te liegen» in een Telegraaf-interview nam de politiek correcte goegemeente hem evenmin in dank af.

Een «vol-is-vol-pleitbezorger» mogen we hem misschien niet noemen. Maar hem opvoeren als het humanistische tegenwicht van een rechts-extremistisch leider als Filip Dewinter voert te ver.