Die kleinschaligheid van de samenleving is tot op het hoogste bestuurlijke niveau van het land doorgedrongen. Sleurt president Desi Bouterse in Nederland het imago van doortrapt dictator met zich mee, in het schaakspel van de Surinaamse dorpspolitiek lijkt hij meestal meer op een veredelde burgemeester. Er kan in de kleine republiek geen scheet gelaten worden zonder dat iedereen verwacht dat de president er wat over te zeggen heeft. Lagere bestuurslagen met enige macht zijn er dan ook niet. De voormalige kolonie heeft wel een soort burgemeesters, dorpsraden en provinciebesturen, maar in de praktijk kunnen die hoegenaamd niks uitvoeren zonder eerst de centrale regering te vragen om goedkeuring en geld.

Bouterse was drie jaar geleden amper president of hij kreeg een petitie op zijn bord van een boze groepering die vond dat de verkiezing van Miss Suriname niet eerlijk was verlopen. Een half jaar later brak in een dorpje in het regenwoud ruzie uit over de plek waar men een overledene wilde begraven. President Bouterse liet de dorpshoofden overvliegen naar Paramaribo om persoonlijk te bemiddelen. Geen weg kan onder water lopen, geen staking kan uitbreken zonder dat de president om hulp wordt gevraagd.

Soms neemt dat erg potsierlijke vormen aan. De dochter van de kabinetschef van Bouterse slaagde onlangs niet voor haar studiejaar. Een kort geding hielp niet, waarop ook de kabinetsdirecteur eind september een petitie stuurde naar Bouterse. ‘Ik sta hier als ouder, niet als directeur van het kabinet. Ik misbruik mijn functie niet om deze zaak te beslechten, andere opties zijn er gewoon niet’, luidde het verweer van de man.

Het staatshoofd van Suriname moet zich nu buigen over de brandende vraag of een tienermeisje al dan niet over kan naar de volgende klas. Op hetzelfde moment vindt echter in New York bij de Verenigde Naties een belangrijke vergadering plaats. Gelukkig besloot burgemeester Bouterse dit jaar zijn tijd niet te verdoen op die internationale staatshoofdenconferentie, of het lot van het gezakte schoolmeisje was nu al bezegeld geweest.